Nieuws FAGG

Er zijn 31 resultat(en) gevonden op basis van uw zoekgegevens

21-30 van 31 resultat(en)

Medical Device Alert : probleem met het audio alarm van de “GemStar Infusion System” pompen (Hospira)

Deze informatie is, hoewel toegankelijk voor het brede publiek, vooral bestemd voor gezondheidszorgbeoefenaars.

Preliminair advies van het ‘Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks’ (SCENIHR) betreffende ‘Poly Implant Prothèse’ (PIP) borstimplantaten

De Europese Commissie heeft de preliminaire opinie van het SCENIHR betreffende de PIP implantaten op basis van siliconen gepubliceerd. Deze opinie is publiek gemaakt en zal beschikbaar blijven tot 3 januari 2014.

Metaal-metaal heupprothesen: patiëntenopvolging

Naar aanleiding van de aanbevelingen van het MHRA (het Engels equivalent van het FAGG) met betrekking tot de opvolging van patiënten met een heupprothese metaal-metaal, heeft het FAGG een brief gestuurd aan de betrokken gezondheidszorgbeoefenaars.

Poly Implant Prothese (PIP)–implantaten - Belgische aanbevelingen voor de verzorging van patiënten met PIP/M-implant- implantaten

Volgend op de beslissing van de Minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx, hebben de deelnemers van de vergadering van deze donderdag 2 februari 2012 zich gebogen over de praktische modaliteiten voor de implementatie van de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad aangaande de PIP/M-implant-borstimplantaten.

Borstimplantaten van POLY IMPLANT PROTHESE (PIP)

Na afloop van de overlegvergadering van deze dinsdag 10 januari 2012, werden de eerdere aanbevelingen herhaald. Het ziekenfonds betaalt terug volgens de klassieke regels van de verplichte ziekteverzekering. Het Contact Center van de FOD Volksgezondheid wordt ter beschikking van het publiek gesteld.

Borstimplantaten van POLY IMPLANT PROTHESE (PIP)

Het FAGG heeft kennis genomen van de resultaten van de analyses uitgevoerd door de Franse bevoegde autoriteit (AFSSAPS, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé) op borstimplantaten gefabriceerd door POLY IMPLANT PROTHESE (PIP). Uit voorzorg beveelt het FAGG aan tot een versterkte opvolging van de patiënten en, aan de betrokken vrouwen met vragen, hun arts te raadplegen.

Hulpmiddelen voor het sluiten van de interatriale communicatie geproduceerd door NMT Medical, Inc.: aanbeveling

De Zwitserse autoriteiten lieten het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) weten dat de Amerikaanse firma NMT Medical, Inc. in april 2011 de boeken heeft neergelegd. Deze firma produceerde medische hulpmiddelen voor het sluiten van de interatriale communicatie. Door deze sluiting worden de wettelijke eisen, met name op gebied van markttoezicht, niet langer nageleefd. Bijgevolg wordt aangeraden om deze hulpmiddelen niet langer te gebruiken.

Borstimplantaten van de firma POLY IMPLANT PROTHESE: follow-up en conclusies

In april 2010 publiceerde het FAGG een mededeling betreffende borstimplantaten geproduceerd door de firma Poly Implant Prothese (P.I.P.). Daarin werden distributeurs van deze implantaten, apothekers, artsen en personen die dergelijke implantaten in hun bezit hadden, gevraagd om de distributie, de aflevering, het gebruik en de uitvoer ervan stop te zetten aangezien de siliconengel uit deze prothesen niet goedgekeurd was. In november 2010 publiceerde het FAGG een nieuwe mededeling met de eerste resultaten van de tests uitgevoerd door het Franse Agentschap voor de sanitaire veiligheid van gezondheidsproducten (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé of AFSSAPS). Het AFSSAPS publiceerde

Nagemaakte sensors Nellcor SpO2 Durasensor (Covidien) : waarschuwing

Sensors Nellcor SpO2 Durasensor worden gebruikt om de zuurstofverzadiging van het bloed te meten wat toelaat de longfunctie te beoordelen. Er werden nagemaakte sensors aangetroffen voornamelijk in Nederland en Duitsland maar ook in België. De gezondheidsbeoefenaars die de sensors Nellcor SpO2 Durasensor aankopen of gebruiken, worden verzocht waakzaam te zijn en ze nauwgezet controleren om de nagemaakte sensors te identificeren en ze in quarantaine te plaatsen.

Borstimplantaten geproduceerd door de firma POLY IMPLANT PROTHESE (PIP) in Frankrijk: follow-up

Op 08/04/2010, heeft het FAGG een bericht gepubliceerd over borstimplantaten geproduceerd door de firma Poly Implant Prothese (PIP). Het FAGG vroeg toen aan verdelers van deze implantaten, apothekers, artsen en personen die deze in hun bezit hebben om te stoppen met de distributie, de aflevering, het gebruik en de export, in afwachting van de resultaten van de controles uitgevoerd door het “Agence Française de Sécurité Sanitaire des produits de Santé” (AFSSAPS), ten gevolge voortzetting van het gebruik bij de fabricage van deze implantaten van een siliconegel verschillend van deze die was goedgekeurd. De resultaten van dergelijke tests zijn nu beschikbaar

21-30 van 31 resultat(en)