Sarclisa®

Werkzame stof isatuximab
Houder Sanofi Belgium
Status Lopend
Indicatie in combinatie met pomalidomide en dexamethason (Isa-Pd) voor de behandeling van volwassen patiënten met recidiverend en refractair multipel myeloom die ten minste twee eerdere therapieën hebben ondergaan, waaronder lenalidomide en een proteasoomremmer, en bij wie ziekteprogressie is aangetoond bij de laatste therapie
Openbare documenten Goedkeuring
  Informatie voor de patiënten
  Geïnformeerde toestemming
Laatste update 15/10/2021

 

Laatste update op 17/11/2021