Bijdrage antibiotica

Om antimicrobiële diergeneesmiddelen op de markt te brengen, moet de vergunninghouder een verplichte bijdrage betalen. 

Voor elke verkochte verpakking van het geneesmiddel wordt een bijdrage berekend op basis van het totale gehalte aan actieve stoffen (base), deze wordt uitgedrukt per kilogram actieve stof. Voor kritische antibiotica, namelijk fluoroquinolones, cefalosporinen en macroliden, wordt de bijdrage per kilogram actieve stof verhoogd met anderhalf. De minimumbijdrage is 0,01 euro per verpakking.

De bijdragen worden jaarlijks geïndexeerd en zijn terug te vinden op deze pagina.

Na het verzamelen en verwerken van de gegevens voor de bijdrage zal het FAGG een factuur sturen naar de vergunninghouder.
 
Wettelijke basis

Meer informatie
amr.vet@fagg.be

 

Laatste update op 07/02/2024