Geneesmiddelen

Geneesmiddelen voor menselijk gebruik

De wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen definieert het geneesmiddel als « elke enkelvoudige of samengestelde substantie, aangediend als hebbende therapeutische of profylactische eigenschappen met betrekking tot ziekten bij de mens, of elke enkelvoudige of samengestelde substantie die bij de mens kan worden gebruikt of aan de mens kan worden toegediend om hetzij fysiologische functies te herstellen, te verbeteren of te wijzigen door een farmacologisch, immunologisch of metabolisch effect te bewerkstelling, hetzij om een medische diagnose te stellen.»

De taak van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten is toe te zien op de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van de geneesmiddelen, van concept tot gebruik.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten moet dus alle aspecten beheersen en controleren betreffende de geneesmiddelen, in overleg met alle betrokkenen van de gezondheidssector, de farmaceutische industrie, de andere nationale en internationale autoriteiten.

Onder het thema « Geneesmiddelen » worden 3 items vermeld:

Geneesmiddelen;

Homeopatische geneesmiddelen;

Kruidengeneesmiddelen;

Door te klikken op elk van deze items, zal u informatie vinden betreffende de eisen van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten in het kader van de activiteiten betreffende deze verschillende types van producten.

 

 

 

 

 

 

.

Laatste update op 16/12/2020