Informatie voor een goed gebruik

Gegevensbank van vergunde geneesmiddelen

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) stelt een gegevensbank van vergunde geneesmiddelen in België ter beschikking (zowel op nationaal vlak als door de Europese Commissie). Update: 15/02/2016. Om deze gegevensbank te kunnen raadplegen, moet u deze eerst downloaden op uw computer.

Meer inlichtingen over de inhoud van de gegevensbank, het downloaden van gegevens en de manier van opzoeken, kan u terugvinden in de documenten: «Over de gegevensbank van vergunde geneesmiddelen», « FAQ » + FAQ bijlage, «Verklarende woordenlijst» en «Waarschuwing»

Farmacotherapeutische informatie

Om het rationeel gebruik van geneesmiddelen te bevorderen is het essentieel dat de gezondheidswerkers kunnen steunen op objectieve, recente en gemakkelijk toegankelijke informatie, uitgewerkt met respect voor het principe van op evidentie gebaseerde geneeskunde.

In deze optiek heeft het FAGG een partnerschap afgesloten met onafhankelijke organismen die objectieve informatie over geneesmiddelen bezorgen. Op wie manier wordt er rekening gehouden met de verwachtingen van de gezondheidswerkers op het vlak van kwaliteit en toegankelijkheid van de informatie.

-         Partnerschap met de VZW Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI). Deze vereniging wordt erkend en gesubsidieerd door het FAGG en publiceert het Ge commentarieerd geneesmiddelenrepertorium, de Folia  Pharmacotherapeutica, en de Transparantiefiches, die gratis worden verstuurd naar de artsen, apothekers en tandartsen.

Om een rationele keuze te vergemakkelijken, zijn de in België verkrijgbare geneesmiddelen, op basis van hun farmacologische en therapeutische eigenschappen, gegroepeerd in 20 hoofdstukken. Voor elke klasse wordt er een commentaar gegeven over de plaats van de verschillende geneesmiddelen. De prijs en de terugbetalingsvoorwaarden zijn eveneens vermeld in dit Repertorium.

Het Repertorium alsook de andere publicaties van het BCFI kunnen ook geraadpleegd worden op de website www.bcfi.be . In de rubriek «Goed om weten» geeft ook, op een snelle manier, een eerste standpunt over actuele onderwerpen inzake geneesmiddelen. Het is ook mogelijk om zich in te schrijven om per e-mail de ”Folia Express” te ontvangen die waarschuwen voor een nieuwe publicatie op deze website.

-         Partnerschap met de vzw «Project Farmaka» voor mondelinge informatie aan artsen door onafhankelijke artsenbezoekers. www.farmaka.be

Specifieke informatie voor het goed gebruik van bepaalde geneesmiddelen

Het FAGG trekt ook de aandacht op de campagnes die gevoerd worden door het Directoraat-Generaal «Gezondheidszorgvoorzieningen» van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, betreffende benzodiazepines en antibiotica. De Belgische Commissie voor de coördinatie van het antibioticabeleid «BAPCOC» (Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee) zorgt voor de promotie voor een rationeel gebruik van antibiotica in België.

Geneesmiddelen en internet : let op gevaar!

Het FAGG vestigt de aandacht op het potentieel gevaar dat men loopt bij de aankoop van geneesmiddelen via de illegale circuits van internet: veelvuldige namaak, twijfelachtige kwaliteit en bewaringsvoorwaarden, niet gegarandeerde doeltreffendheid en veiligheid, risico op slecht gebruik van geneesmiddelen zonder medische controle en zonder raad van de apotheker over de te nemen voorzorgen en de interacties met andere producten.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), in samenwerking met de overheid bevoegd voor de reglementering van de geneesmiddelen, deskundigen inzake informatie op dit gebied, consumentenorganisaties en de farmaceutische industrie, heeft een gids samengesteld over het thema « Geneesmiddelen en internet». De besproken thema’s zijn de volgende: «Internet, bron van gezondheidsinformatie», «Betrouwbaarheid van de informatie?», «Waarschuwingen», «10 redenen om voorzichtig te zijn», «Vraag je arts of apotheker om raad».

Contact:

Ann VAN DEN BROUCKE

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Dienst Goed Gebruik van het Geneesmiddel
Eurostation II
8ste verdieping
Victor Hortaplein 40, bus 40
1060 BRUSSEL

Tel.: +32 (0)2 524 83 57
Fax: +32 (0)2 524 80 01
E-mail: ann.vandenbroucke@fagg-afmps.be


 

Laatste update op 16/12/2020