Afdeling Industrie

Afdeling/Coördinatie/Eenheid

Afdeling Industrie

Algemeen e-mailadres

industry@fagg.be

 

Algemeen telefoonnummer

+ 32 2 528 40 00

Kerntaken

De kerntaken van de Afdeling Industrie omvatten zowel de controles op het terrein als de administratieve controles van talrijke partners. Het gaat hierbij om alle activiteiten van de industrie van industriële en officinale grondstoffen, de farmaceutische industrie, VHB-houders, bloedinstellingen, banken voor MLM en van de industrie van medische apparatuur.

Laatste update op 09/10/2017