coördinator PPMO en ICT-strategie

Afdeling/Coördinatie/Eenheid

coördinator PPMO en ICT-strategie

Algemeen e-mailadres

pmo@fagg.be

ict-support@fagg.be

Algemeen telefoonnummer

+ 32 2 528 40 00

Kerntaken

coördinatie PPMO:

  • Alle projecten opvolgen om het management en de stakeholders te informeren over de voortgang van de verschillende projecten.
  • Ervoor zorgen dat elementen die een risico vormen of die het geplande verloop van het project kunnen verstoren, worden aangepakt en opgelost door de juiste betrokkene om het behalen van de beoogde verbeterdoelstellingen optimaal te bevorderen.
  • De link tussen een project en de strategische hoofdlijnen van het agentschap presenteren via de projectportfolioweergave.
  • Actief en in team deelnemen aan de belangrijke projecten van het agentschap door de coördinatie van het project op zich te nemen en actief mee te werken aan de uitvoering ervan.

afdeling ICT:

  • Voldoen aan de informaticanoden van de FAGG-medewerkers en partners
  • Ondersteuning bieden aan alle medewerkers op het vlak van informaticadiensten en –materiaal
Laatste update op 06/11/2018