Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Afdeling/Coördinatie/Eenheid

Eenheid Farmacopee/Grondstoffen

Algemeen e-mailadres

Pharmacopoeia@fagg.be

Ftm-tmf@fagg.be

 

Algemeen telefoonnummer

+ 32 2 528 40 00

Kerntaken

  • Bijdragen tot de verbetering van de kwaliteit van magistrale en officinale bereidingen
  • Behandelen van vergunningsaanvragen voor grondstoffen gebruikt door de officina-apotheker
  • Bijdragen tot de werkzaamheden van de Europese Farmacopeecommissie
  • Opstellen, publicatie en behandelen van het Therapeutisch Magistraal Formularium

 

Laatste update op 09/10/2017