Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technish Advies

Afdeling/Coördinatie/Eenheid

Eenheid National Innovation Office en Wetenschappelijk-Technish Advies

Algemeen e-mailadres

sta@fagg.be

innovationoffice@fagg.be

 

Algemeen telefoonnummer

+32 2 528 40 68

Kerntaken

 • Verzekeren van een gecentraliseerde, performante en transparante dienstverlening die de tijdige behandeling van nationale WTA-aanvragen binnen de wettelijk vastgelegde termijnen moet garanderen.
 • Valideren, beheren, inhoudelijk coördineren en afsluiten van aanvragen voor nationaal WTA.
 • Behandelen van zowel algemene als specifieke, vaak dossier gerelateerde, vragen over de nationale WTA-dienstverlening.
 • Consistent opvolgen van eerder verstrekte nationale en Europese adviezen, bijvoorbeeld via de Belgische vertegenwoordiging in de werkgroepen voor wetenschappelijk advies, SAWP en SAWP-V, CAT, CHMP en PDCO van EMA.
 • Administratief beheren van de Europese adviesaanvragen die door de Belgische SAWP-leden worden gecoördineerd.
 • Beheren van de WTA-SAWP databank van het FAGG.
 • Coördineren van aanvragen voor portfolio vergaderingen, dit betekent informatieve vergaderingen op hoog niveau samen met de vragend partij voor advies en experten, wetenschappelijke coördinatoren, speerpuntcoördinatoren, verantwoordelijken en Europese vertegenwoordigers van het FAGG.
 • Coördineren van aanvragen voor project infovergaderingen, dit zijn informele meetings tussen de aanvrager en FAGG experten ter bespreking van wetenschappelijke onderzoeksprojecten betreffende innovatieve geneesmiddelen in een vroegtijdige fase.
 • Beheren van het intern en extern expertisenetwerk op nationaal en Europees niveau onder andere via het beheer van de expertendatabank en het project KM.
 • Uitbouwen van nieuwe strategische partnerships en verbeteren van bestaande partnerships en interactiemechanismen met externe experten in functie van de verdere opbouw, consolidatie en verspreiding van de extern aanwezige expertise.
 • Coördineren van en deelnemen aan verschillende projecten binnen het FAGG die belangrijk zijn voor de expertiseopbouw en voor de verdere uitbouw van de nationale WTA-dienstverlening. Het gaat hier om bijvoorbeeld projecten zoals de vernieuwde CGH, expertise in het domein medische hulpmiddelen en beheer van kennis.
 • Actief  deelnemen  aan  de werkgroep voor de uitbouw van het speerpunt EARLY PHASE DEVELOPMENT en VACCINS.
Laatste update op 09/10/2017