Afdeling Wetgeving en Geschillen

 Afdeling/Coördinatie/Eenheid

Afdeling Wetgeving en Geschillen

 Algemeen e-mailadres

 ius@fagg.be

 

 Algemeen telefoonnummer

 + 32 2 528 40 00

 Kerntaken

  • Geven van juridisch advies en informatie, zowel aan internen als externen
  • Opstellen van wetgeving
  • Opstellen van genadeverzoeken
  • Opvolging en coördinatie van de elementen van verdediging bij geschillendossiers
  • Opstellen van voorstellen tot minnelijke schikking
  • Behandelen van verzoeken in het kader van openbaarheid van bestuur.
Laatste update op 30/11/2023