Aanpak bevoorradingsproblemen immunoglobulinen: vanaf 1 juni 2022 enkel nog vergoedbaar in de ziekenhuisapotheek

Datum: 01/04/2022

Vanaf 1 juni 2022 wijzigen de vergoedingsvoorwaarden van alle polyvalente immunoglobulinen voor intraveneuze en subcutane toediening om bij bevoorradingsproblemen snel te kunnen reageren en continuïteit van de behandeling te garanderen.

Er zijn al langer bevoorradingsproblemen met immunoglobulinen. Het FAGG en het RIZIV hebben in overleg beslist het voorschrijven te beperken tot de arts-specialist en de vergoedbaarheid te beperken tot de ziekenhuisapotheek. Dit laat een betere en eerlijkere verdeling van de beperkte beschikbare voorraad toe.

Omwille van deze maatregelen werden de terugbetalingsvoorwaarden van de polyvalente intraveneuze (IVIG’s) en subcutane (SCIG’s) immunoglobulinen opnieuw geëvalueerd en geharmoniseerd.

De aanpassingen voorzien in een uniforme basis van vergoedbaarheid voor IVIG’s en SCIG’s en zorgen ervoor dat een toekomstige verhoging van de prijs voor de SCIG’s en IVIG’s geen rechtstreekse impact zal hebben op het budget van de ziekteverzekering of op de zorgkwaliteit van de patiënt. Het zorgt er daarnaast ook voor dat er snel en flexibel kan worden gereageerd bij bevoorradingsproblemen en dat de zorgcontinuïteit kan worden gegarandeerd.

De wijzigingen zijn van toepassing op de specialiteiten op basis van polyvalente IVIG’s en SCIG’s: 
-    Nanogam, 
-    Privigen,
-    Iqymune, 
-    Octagam, 
-    Hizentra,
-    Gammanorm.

Vanaf 1 juni 2022 vergoedt de ziekteverzekering alle polyvalente immunoglobulinen (inclusief SCIG’s) enkel bij aflevering door een ziekenhuisapotheek. Om de overgang naar aflevering door de ziekenhuisapotheek in de huidige situatie van een beperkte beschikbaarheid van immunoglobulinen zo vlot mogelijk te laten verlopen, hebben het FAGG en het RIZIV specifieke aanbevelingen opgesteld voor artsen, (ziekenhuis)apothekers, groothandelaar-verdelers en patiënten.
 

Laatste update op 01/04/2022