Belg Koenraad Norga verkozen tot nieuwe voorzitter van het Pediatrisch Comité van het EMA

Datum: 08/08/2019

Tijdens haar vergadering van juli 2019 koos het pediatrisch comité van het EMA (Paediatric Committee - PDCO) Koenraad Norga uit België tot haar nieuwe voorzitter. Het betreft een mandaat van drie jaar dat begint in september 2019. Professor Norga vervangt Dr. Dirk Mentzer, die twee mandaten van drie jaar als voorzitter van PDCO heeft uitgeoefend en nu met pensioen gaat.

Professor Norga, die aan het hoofd staat van pediatrische oncologie aan het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, was genomineerd voor het PDCO door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Hij is sinds 2011 lid van het PDCO en sinds 2013 is hij vicevoorzitter. Hij zetelt ook in het comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (Committee for Medicinal Products for Human Use - CHMP) van het EMA en werd door het PDCO genomineerd om deel uit te maken van de werkgroep wetenschappelijk advies (Scientific Advice Working Party - SAWP) van het EMA.

Professor Norga dankte Dr. Mentzer, aftredend voorzitter van het PDCO, voor zijn uitstekende leiderschap van het PDCO gedurende de voorbije zes jaar en voor hun nauwe samenwerking.

“Het PDCO ziet erop toe dat er bij de productontwikkeling van een geneesmiddel rekening wordt gehouden met de behoeften van kinderen,” zei Professor Norga. “Als voorzitter wil ik graag de interactie van het PDCO met andere wetenschappelijke comités binnen het EMA voortzetten, alsook met de academische wereld en patiënten-/oudergroepen om te verzekeren dat het comité een actieve rol speelt tijdens de hele levensduur van een geneesmiddel. Nu de toegevoegde waarde van het PDCO stevig in het regelgevingssysteem van de EU is verankerd, kunnen we bovendien een betrouwbare partner worden van andere wetenschappelijke comités binnen het EMA om na te gaan hoe we kunnen samenwerken om het systeem nog sterker te maken,” voegde hij eraan toe.

De belangrijkste functie van het PDCO is sponsors of bedrijven prospectief te begeleiden bij de wijze waarop zij bij de ontwikkeling van een geneesmiddel rekening moeten houden met het gebruik ervan door kinderen. In deze context beoordeelt het comité de inhoud van pediatrische onderzoeksplannen (PIP's) alsook aanvragen voor een volledige of gedeeltelijke verklaring van afstand en voor deferrals.

Laatste update op 08/08/2019