Beperkte beschikbaarheid Zypadhera poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie met verlengde afgifte: aanbevelingen voor artsen(-specialisten), (ziekenhuis)apothekers en patiënten

Datum: 26/01/2024

Door een vertraging in de productie is er momenteel in België een kritiek tekort aan Zypadhera (intramusculair (IM) olanzapine met verlengde afgifte) 210 mg, 300 mg en 405 mg. De beschikbaarheid van deze geneesmiddelen is ook beperkt in andere Europese landen. Daarnaast is er geen gelijkaardig alternatief met IM olanzapine met verlengde afgifte voor de onderhoudsbehandeling van schizofrenie.
De experten van de taskforce Onbeschikbaarheden doen volgende aanbevelingen.

Aanbevelingen voor artsen(-specialisten) en (ziekenhuis)apothekers
Om de beschikbaarheid van deze essentiële geneesmiddelen zo goed mogelijk voor de meest kwetsbare patiënten te vrijwaren, heeft de taskforce volgende aanbevelingen opgesteld.

  • Zypadhera moet prioritair worden voorbehouden voor patiënten die al worden behandeld met dit geneesmiddel en niet kunnen overschakelen op oraal olanzapine door de destabilisatie van deze patiënten.
  • Waar mogelijk worden patiënten die momenteel Zypadhera krijgen toegediend, in de huidige periode van een kritiek tekort, overgeschakeld naar oraal olanzapine. De behandelende arts neemt de beslissing voor elke patiënt op basis van het ingeschatte risico voor de individuele patiënt.
  • Nieuwe patiënten moeten bij voorkeur worden opgestart met oraal olanzapine, een ander oraal antipsychoticum of andere verlengde afgifteproducten zoals risperidone, paliperidone, aripiprazol.
  • Het FAGG vraagt met aandrang aan de apotheken opgesteld voor het publiek en de ziekenhuisapothekers om een voorraad aan Zypadhera in de apotheek te bewaren voor maximaal één maand en slechts af te leveren aan de patiënten voor een periode van maximaal één maand en, waar mogelijk, bij voorkeur korter. Dit moet ervoor zorgen dat de huidige voorraad aan dit geneesmiddel maximaal aanwezig is bij de firma, distributeur en groothandelaar-verdelers, zodat elke prioritaire patiënt in deze periode van acuut tekort zijn geneesmiddel kan krijgen.
  • Het FAGG vraagt uitdrukkelijk aan de apothekers om na te gaan of hun openstaande backorders (dringend) nodig zijn, rekening houdend met bovengenoemde aanbevelingen. Als ze niet dringend zijn, moeten zij de groothandelaar-verdeler hiervan op de hoogte stellen. 

Het FAGG ziet erop toe dat deze aanbevelingen correct worden opgevolgd.

Aanbevelingen voor patiënten
Tijdens deze periode van kritiek tekort aan Zypadhera is het mogelijk dat er een wijziging van uw behandeling zal plaatsvinden. Uw behandelende arts zal nagaan of een wijziging mogelijk is. We begrijpen dat dit ongemakken met zich kan meebrengen en dat dit een bijkomende inspanning van u vraagt in deze moeilijke tijd. We hopen hiermee dat elke patiënt, die na inschatting van de arts enkel met Zypadhera kan worden behandeld, deze ook effectief kan bekomen. Uw arts zal proberen om de dagelijkse impact zo beperkt mogelijk te houden.

Er worden in de komende maanden bijkomende (beperkte) hoeveelheden Zypadhera beschikbaar gesteld, om prioritair patiënten te behandelen die geen andere behandeloptie hebben. De apothekers wordt gevraagd om Zypadhera slechts af te leveren voor de periode van maximum één maand. Dit zal ervoor zorgen dat zoveel mogelijk patiënten hun geneesmiddel kunnen bekomen.

Voortdurende opvolging door het FAGG
Het FAGG volgt de situatie en geplande leveringen in 2024 ondertussen nauw op en bekijkt de mogelijkheden voor een correcte verdeling van de huidige beperkte resterende stock.
 

Laatste update op 26/01/2024