Bevraging van het Europees Geneesmiddelenbureau om het bewustzijn over het melden van bijwerkingen te evalueren

Datum: 12/09/2017

Het FAGG wenst u te informeren over de lancering van een bevraging door het Europees Geneesmiddelenbureau om het bewustzijn van patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars over het melden van bijwerkingen met geneesmiddelen te evalueren

Het Europees Geneesmiddelenbureau of European Medicines Agency (EMA) lanceert een bevraging om het bewustzijn, de houding en het rapporteringsgedrag van patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars over het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen, met inbegrip van de geneesmiddelen onder ‘additionele monitoring’, te evalueren.

Bezorgd om de veiligheid van patiënten en in het kader van haar sensibiliseringactiviteiten rond geneesmiddelenbewaking, moedigt het FAGG de gezondheidszorgbeoefenaars en de patiënten aan om deel te nemen aan deze bevraging. De bevraging is beschikbaar in alle officiële talen van de Europese Unie en het invullen ervan vraagt niet meer dan 10 minuten.

De uiterlijke datum voor het versturen van de antwoorden is 9 oktober 2017. De resultaten van de bevraging zullen door het EMA en de Europese Unie worden geanalyseerd, en de conclusies zullen in 2018 worden gepubliceerd.

Meer informatie is beschikbaar op de website van het EMA.

Laatste update op 12/09/2017