Blauwtong (serotype 3) bij schapen: het FAGG volgt de situatie op de voet

Datum: 05/02/2024

Op 9 oktober 2023 werd door Sciensano een geval van blauwtong (serotype 3) bevestigd bij een schaap van een kleine kudde in Antwerpen. Het schaap vertoonde milde symptomen van de ziekte. Sindsdien zijn er andere besmettingen vastgesteld in België.

Geïnactiveerde vaccins tegen blauwtong (serotype 3)
Aangezien er momenteel in de Europese Unie geen vaccin tegen serotype 3 toegelaten en beschikbaar is, werken de bevoegde autoriteiten (FOD Volksgezondheid, FAVV en FAGG) samen om een oplossing te vinden voor dit probleem.

Verschillende pistes worden momenteel besproken.

  • Het gebruik van een geïnactiveerd blauwtongvaccin uit Zuid-Afrika.
    Het gebruik hiervan is in Nederland niet toegestaan. België controleert momenteel de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van dit vaccin.
  • De aanpassing van een bestaand blauwtongvaccin (serotype 3). Deze processen nemen tijd in beslag en het zijn de farmaceutische bedrijven die beslissen of ze een vaccin ontwikkelen, produceren en een vergunning voor het in de handel brengen aanvragen. Er zijn contacten met farmaceutische bedrijven, het Europees geneesmiddelenagentschap en de lidstaten aan de gang.

Het FAGG volgt de situatie op de voet en zal communiceren zodra er meer informatie is over dit onderwerp.

Meer informatie.

 

Laatste update op 05/02/2024