Campagne om bijwerkingen te melden: in 2019 focus op wisselwerkingen bij gelijktijdig gebruik van verschillende geneesmiddelen

Datum: 25/11/2019

Van 25 tot 29 november 2019 is het de vierde #MedSafetyWeek. Meer dan 50 bevoegde autoriteiten van over de hele wereld nemen deel aan een sociale mediacampagne om de aandacht te vestigen op het belang van het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen. Dit jaar focust de campagne op mogelijke wisselwerkingen wanneer verschillende geneesmiddelen tegelijkertijd worden gebruikt.

Wisselwerkingen
Verschillende geneesmiddelen tegelijkertijd gebruiken, verhoogt de kans op bijwerkingen en wisselwerkingen. Verschillende interacties of wisselwerkingen zijn mogelijk: tussen verschillende geneesmiddelen, producten op basis van planten of zelfs voeding. Vooral personen die regelmatig verschillende geneesmiddelen moeten nemen, zoals chronische patiënten of ouderen moeten alert blijven. Artsen, apothekers, tandartsen of andere gezondheidszorgbeoefenaars moeten hun patiënten informeren over de risico’s van wisselwerkingen.

Bijwerkingen en wisselwerkingen melden
Geneesmiddelen op de Belgische markt zijn van goede kwaliteit, veilig en doeltreffend. Toch kunnen sommige patiënten bijwerkingen ondervinden. Wisselwerking tussen verschillende geneesmiddelen kunnen bijwerkingen veroorzaken. De gekende bijwerkingen en wisselwerkingen zijn opgenomen in de bijsluiter. Sommige bijwerkingen en wisselwerkingen worden pas ontdekt nadat het geneesmiddel al op de markt is.

Alle Europese geneesmiddelenautoriteiten blijven wel een onderrapportering van bijwerkingen vaststellen. Meer meldingen over een vermoedelijke bijwerking door wisselwerkingen zorgen ervoor dat een probleem vlugger wordt ontdekt en dat er sneller kan worden ingegrepen. Daarom wil deze campagne iedereen aansporen om bijwerkingen te melden.

Patiënten kunnen bijwerkingen melden op www.eenbijwerkingmelden.be.

Gezondheidszorgbeoefenaars kunnen bijwerkingen melden via www.gelefiche.be. Deze website wordt binnenkort vervangen door een nieuw online formulier.

Wereldwijde campagne
De campagne groeit dit jaar uit tot een gezamenlijk initiatief van 57 geneesmiddelenautoriteiten van over de hele wereld. Het FAGG neemt al sinds het ontstaan van dit initiatief jaarlijks deel. Het Uppsala Monitoring Centre (UMC) coördineert de campagne en het initiatief wordt onder andere gesteund door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de Heads of Medicines Agencies (HMA) en de International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (ICMRA).

Meer informatie
Wereldwijde campagne #MedSafetyWeek 2019

Laatste update op 25/11/2019