Coronavirus: details van de hernieuwde maatregelen die het FAGG heeft genomen om tekorten aan geneesmiddelen te vermijden.

Datum: 06/09/2021

Het FAGG heeft een aantal maatregelen hernomen in een nieuw ministerieel besluit. Dit besluit werd opgesteld naar aanleiding van de crisiswet van 13 juni 2021 en om tekorten aan geneesmiddelen in het kader van de coronaviruspandemie (COVID-19) te kunnen blijven vermijden.

In de originele beslissing, gepubliceerd op de website van het FAGG, had de administrateur-generaal van het FAGG een lijst opgesteld van geneesmiddelen en grondstoffen waarvoor dringende maatregelen werden uitgevoerd vanaf 1 april 2020 De lijst van de geneesmiddelen en grondstoffen alsook de maatregelen zijn in de loop van de pandemie reeds enkele malen aangepast en verfijnd. De einddatum van de mogelijkheid om deze beslissing te verlengen lag op 31 maart 2021. Op basis van het koninklijk besluit van 8 april 2021 werd de mogelijkheid om deze maatregelen te verlengen, tijdelijk verlengd tot 30 juni 2021.

Op dit moment zijn het aantal besmettingen met het COVID-19 virus opnieuw in stijgende lijn en dient er  nog steeds rekening gehouden te worden met het risico op een vierde golf.  Om die redenen is beslist om de maatregelen te hernemen in een ministerieel besluit, op basis van de crisiswet van 13 juni 2021, artikel 27.

Verplichte quota voor groothandelaars
Om te voorkomen dat er te veel wordt besteld en dat de voorraden verkeerd worden verdeeld, beperken de groothandelaars de verkochte hoeveelheden geneesmiddelen en grondstoffen op de lijst tot de hoeveelheden die overeenkomen met de verkoop van vorig jaar in dezelfde periode, vermeerderd met maximaal 50 %. Hogere hoeveelheden kunnen worden geleverd, als dit de levering aan andere groothandelaren of apothekers niet in gevaar brengt. Dit moet worden gemeld via e-mail aan supply-problems@fagg-afmps.be met als titel “Afwijking quota – [Naam geneesmiddel]”. De bestemmeling en de hoeveelheid moet vermeld worden.

Het agentschap kan andere verdeelsleutels of instructies opleggen wanneer dat nodig is.

Deze maatregelen zijn geldig van 30 augustus 2021 tot 1 januari 2022.

Betrokken geneesmiddelen met één actief bestanddeel
•    Atracuriumbesilaat (voor intraveneus gebruik)
•    Cisatracuriumbesilaat (voor intraveneus gebruik)
•    Clarithromycinelactobionaat (voor intraveneus gebruik)
•    Clonidinehydrochloride (voor intraveneus gebruik)
•    Dexamethasonnatriumfosfaat (voor intraveneus gebruik)
•    Dexmedetomidinehydrochloride (voor intraveneus gebruik)
•    Diazepam (voor intraveneus gebruik)
•    Dinatriumceftriaxon (voor intraveneus gebruik)
•    Dobutaminehydrochloride (voor intraveneus gebruik)
•    Esketaminehydrochloride (voor intraveneus gebruik)
•    Fentanylcitraat (voor intraveneus gebruik)
•    Ketaminehydrochloride (voor intraveneus gebruik)
•    Lorazepam (voor intraveneus gebruik)
•    Midazolam (voor intraveneus gebruik)
•    Midazolamhydrochloride (voor intraveneus gebruik)
•    Mivacuriumchloride (voor intraveneus gebruik)
•    Morfinehydrochloride (voor intraveneus gebruik)
•    Moxifloxacinehydrochloride (voor intraveneus gebruik)
•    Paracetamol (voor intraveneus gebruik)
•    Propofol (voor intraveneus gebruik)
•    Remifentanilhydrochloride (voor intraveneus gebruik)
•    Rocuroniumbromide (voor intraveneus gebruik)
•    Sufentanilcitraat (voor intraveneus gebruik)

Betrokken geneesmiddelen met meerdere actieve bestanddelen
•    Amoxicillinenatrium - Clavulaanzuur (voor intraveneus gebruik)
•    Amoxicillinenatrium - Kaliumclavulanaat (voor intraveneus gebruik)
•    Dinatriumceftriaxon - Lidocaïnehydrochloride (voor intraveneus gebruik)
•    Lopinavir - Ritonavir
•    Piperacillinenatrium - Tazobactamnatrium (voor intraveneus gebruik)

Betrokken grondstoffen
•    Amoxicilline
•    Amoxicillinenatrium
•    Amoxicillinetrihydraat
•    Atracuriumbesilaat
•    Cisatracuriumbesilaat
•    Clarithromycine
•    Clarithromycinecitraat
•    Clarithromycinelactobionaat
•    Clavulaanzuur
•    Clonidinehydrochloride
•    Dexamethason
•    Dexamethasonacetaat
•    Dexamethasonnatriumfosfaat
•    Dexmedetomidinehydrochloride
•    Diazepam
•    Dinatriumceftriaxon
•    Dobutaminehydrochloride
•    Esketamine
•    Esketaminehydrochloride
•    Fentanyl
•    Fentanylcitraat
•    Kaliumclavulanaat
•    Ketaminehydrochloride
•    Lopinavir
•    Lorazepam
•    Midazolam
•    Midazolamhydrochloride
•    Mivacuriumchloride
•    Morfine
•    Morfinehydrochloride
•    Moxifloxacine
•    Moxifloxacinehydrochloride
•    Paracetamol
•    Piperacilline
•    Piperacillinenatrium
•    Propofol
•    Remifentanilhydrochloride
•    Ritonavir
•    Rocuroniumbromide
•    Sufentanilcitraat
•    Tazobactam
•    Tazobactamnatrium

 

Laatste update op 06/09/2021