Coronavirus: geen tekort aan geneesmiddelen, het FAGG volgt situatie op de voet

Datum: 04/03/2020

Naar aanleiding van de coronavirusepidemie (COVID-19) analyseren de experten van het FAGG continu de mogelijke impact op de beschikbaarheid van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen in België. Momenteel verwachten we geen tekort aan geneesmiddelen in België en op Europees niveau als gevolg van COVID-19. Het FAGG biedt ook ondersteuning aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) bij de ontwikkeling van vaccins tegen COVID-19.

Risico op onbeschikbaarheid van geneesmiddelen door Coronavirus 
Heel wat geneesmiddelen, actieve bestanddelen en andere farmaceutische ingrediënten worden in China geproduceerd en de sluiting van fabrieken en transportnetwerken als gevolg van het coronavirus (COVID-19) kan gevolgen hebben voor de Chinese productiecapaciteit en de stabiliteit van de aanvoer van deze producten naar het buitenland.

De FAGG-experten hebben contact opgenomen met de farmaceutische firma’s in België om na te gaan welke mogelijke impact deze situatie kan hebben op de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België. De analyse is aan de gang. Wij verwachten momenteel geen geneesmiddelentekort verwacht in België als gevolg van COVID-19.

Het FAGG heeft de farmaceutische firma's ook gesensibiliseerd om ervoor te zorgen dat elke onbeschikbaarheid zou worden gemeld, zoals de wet voorschrijft.

Op Europees niveau heeft EMA ook geen signalen ontvangen over de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen als gevolg van de COVID-19-epidemie. EMA volgt samen met de verschillende bevoegde autoriteiten van de lidstaten de situatie op de voet.

Risico op onbeschikbaarheid van medische hulpmiddelen (maskers,

handschoenen ...)
Het FAGG herinnert eraan dat het dragen van mondmaskers op openbare plaatsen momenteel geen toegevoegde waarde heeft als bescherming tegen COVID-19. Het gebruik van mondmaskers ter voorkoming van een COVID-19-infectie heeft alleen zin in ziekenhuizen waar patiënten besmet met het coronavirus worden behandeld, en in laboratoria waar de screeningstests worden uitgevoerd.

Het FAGG heeft geen volledige traceerbaarheid van medische hulpmiddelen zoals maskers, handschoenen ... en kan de situatie op de markt momenteel niet beoordelen.

Zoals aangekondigd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (VVVL), neemt België deel aan een Europese groepsaankoop voor mondmaskers en andere beschermingsmiddelen om het hoofd te bieden aan COVID-19.

Europese samenwerking
Om bij te dragen aan de wereldwijde reactie op het uitbreken van infecties door het nieuwe coronavirus, neemt EMA concrete maatregelen om de ontwikkeling en beschikbaarheid van geneesmiddelen voor de behandeling en preventie van COVID-19 te versnellen.

Het FAGG steunt het lopende onderzoek en zal actief samenwerken met EMA en de andere Europese bevoegde instanties voor volksgezondheid en geneesmiddelen.

Aanbevelingen van de FOD VVVL
In België wordt de opvolging van COVID-19 gecoördineerd door de FOD VVVL. www.info-coronavirus.be bevat alle informatie over COVID-19 en wordt regelmatig bijgewerkt.

Gezondheidszorgbeoefenaars kunnen terecht op de Sciensano-website.

Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met de FOD VVVL via info-coronavirus@health.fgov.be of via het telefoonnummer 0800 14 689.

Laatste update op 04/03/2020