Coronavirus: maatregelen van het FAGG om geneesmiddelentekorten te vermijden

Datum: 01/04/2020

Het FAGG volgt dagelijks de beschikbaarheid van geneesmiddelen in België op, met inbegrip van geneesmiddelen die essentieel zijn voor de verzorging van ziekenhuispatiënten COVID-19.  Het FAGG heeft daarom een aantal maatregelen genomen om toekomstige tekorten te voorkomen in het kader van COVID-19.

De administrateur-generaal van het FAGG heeft beslist diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie te nemen.

Hieronder kunt u een selectie vinden van de genomen maatregelen.

Strategische voorraden
Elk ziekenhuis met een intensieve zorgen-afdeling heeft een strategische voorraad ontvangen van:

 • hydroxychloroquine
 • Kaletra
 • Rocuronium (curare)

Deze week staat er een nieuwe levering aan de verschillende ziekenhuizen gepland van:

 • Sufentanyl Mylan
 • Atracurium besilate;
 • Rocuroniumbromide;
 • Hydroxychloroquine.

Tegelijkertijd blijven onze experts actief zoeken naar andere beschikbare voorraden om de beschikbaarheid van deze geneesmiddelen op langere termijn te garanderen.

Het FAGG plant ook een noodvoorraad voor de volgende geneesmiddelen die alleen zullen worden gebruikt in geval van een daadwerkelijk tekort:

 • Morfine
 • Midazolam
 • Fentanyl
 • Paracetamol IV
 • Chloroquinefosfaat in bulk.

De verdeling van deze strategische voorraden is altijd gebaseerd op het aantal geaggregeerde IC-bedden en het nieuwe aantal extra IC-bedden dat kan worden gebruikt voor COVID-19 patiënten, zoals meegedeeld aan de FOD Volksgezondheid.

Gecontroleerde distributie
De geneesmiddelen die in de strategische voorraden zijn opgenomen, zijn geplande voorraden naast de gebruikelijke voorraden van de bedrijven.

Daarnaast heeft het FAGG een controle ingesteld op de distributie van bepaalde geneesmiddelen, namelijk Esmeron, Nimbex, Morfine Sterop, Rapifen, Dipidolor Sufenta, Fentanyl en Hypnomidaat. Concreet kent het FAGG de betrokken bedrijven een hoeveelheid/quotum toe per ziekenhuis, op basis van de verdeelsleutel die rekening houdt met het aantal bedden op de intensieve zorgen voor COVID-19 patiënten. De geneesmiddelen zullen verder worden besteld, gedistribueerd en gefactureerd zoals gebruikelijk.

Deze maatregel is bedoeld om de beschikbare voorraden optimaal te verdelen naar gelang van de behoeften en om overmatige bestellingen of overbevoorrading te voorkomen.

Derogaties
Voor een aantal geneesmiddelen zijn derogaties voor de invoer van buitenlandse partijen door farmaceutische firma’s toegekend of worden ze door het FAGG verwerkt. Deze omvatten claritromycine, noradrenaline, sufentanil, alfentanil en hypnomidaat.

Rationeel gebruik
In deze crisissituatie heeft het FAGG de ziekenhuizen vanzelfsprekend gevraagd om de beschikbare geneesmiddelen rationeel te beheren en geen onnodige voorraden aan te leggen. Het FAGG volgt de voorraden van bedrijven, groothandelaars en ziekenhuisapotheken meerdere keren per week op en zoekt proactief naar oplossingen voordat er een tekort dreigt.

Laatste update op 06/04/2020