Coronavirus: maatregelen voor paracetamol worden versoepeld

Datum: 14/04/2020

De verkoop van paracetamol via de apotheken is genormaliseerd. Daarom worden enkele maatregelen, die het FAGG midden maart nam, versoepeld. Farmaceutische firma’s en groothandelaar-verdelers moeten geen quota’s meer toepassen, uitgezonderd voor de intraveneuze vorm. Aflevering van één doosje per patiënt blijft wel de regel.

Geen quota’s meer voor levering aan apotheken
Sinds 19 maart 2020 moesten de farmaceutische firma’s en groothandelaar-verdelers zich aan quota houden en daardoor mochten ze maar in beperkte mate geneesmiddelen op basis van paracetamol leveren aan de apotheken. Deze maatregel wordt nu afgeschaft omdat de verkoop van deze geneesmiddelen genormaliseerd is. Het FAGG blijft de voorraden van nabij opvolgen.

Voor de intraveneuze toedieningsvorm blijven de quota wel van kracht. Die vorm is belangrijk voor het behandelen van patiënten in ziekenhuizen.

Nog altijd maar één doosje per patiënt
De maatregelen worden gefaseerd versoepeld. Uit voorzorg blijft de maatregel om slechts één doosje per patiënt af te leveren, voorlopig gelden. 

Laatste update op 23/04/2020