Coronavirus: paracetamol blijft de eerste keuze bij koorts en pijn

Datum: 16/03/2020

Als u symptomen hebt die kunnen wijzen op een coronavirus-gerelateerde infectie, blijft paracetamol de eerste keuze in geval van koorts en pijn.

Het FAGG heeft geen gepubliceerde klinische gegevens heeft over de mogelijke gevolgen van het gebruik van NSAID's en corticosteroïden op COVID-19. Het is wel bekend dat NSAID's en corticosteroïden kunnen leiden tot ernstige complicaties.

Paracetamol blijft de eerste keuze
Het FAGG herinnert u eraan dat paracetamol in het algemeen, bij gebruikelijke doses, de eerste keuze is voor de behandeling van pijn en koorts dankzij het gunstigere veiligheidsprofiel.

  • Gebruik de laagste doeltreffende dosering om pijn of koorts te verminderen, gedurende een zo kort mogelijke periode. Respecteer de maximale dosis per inname en per 24 uur, het minimale interval van 4 uur tussen 2 innamen en de maximale behandelingsduur bepaald in de bijsluiter.
  • Controleer of paracetamol aanwezig is in andere geneesmiddelen die worden ingenomen. Dit om overdosering door onbedoelde inname van paracetamol onder verschillende specialiteitsnamen te vermijden.
  • In aanwezigheid van risicofactoren kan levertoxiciteit al optreden bij lagere hoeveelheden ingenomen paracetamol (o.a. laag lichaamsgewicht < 50 kg bij volwassenen, leverinsufficiëntie, chronisch alcoholgebruik, ernstige nierinsufficiëntie, vasten, chronische ondervoeding) (02.2018 – BCFI).
  • Zwangere vrouwen kunnen paracetamol gebruiken als dat klinisch noodzakelijk is en ze de gebruiksvoorwaarden respecteren: de laagst mogelijke effectieve dosis, zo kort mogelijk en met de laagst mogelijke frequentie.

Chronische patiënten stoppen hun behandeling niet
Patiënten die chronisch worden behandeld met bepaalde onstekingsremmers (NSAID’s) en/of corticosteroïden mogen hun behandeling niet onderbreken of stoppen zonder medisch advies.

Wat zijn NSAID’s?
NSAID’s zijn niet-steroïdale ontstekingsremmende geneesmiddelen. Enkele voorbeelden van bekende NSAID’s zijn Brufen en generieken (ibuprofen), Voltaren en generieken (diclofenac), Mobic en generieken (meloxicam), Naprosyne en generieken (naproxen).

Verdachte symptomen?
Hebt u last van symptomen die kunnen wijzen op een infectie met het coronavirus: hoest, koorts, neusloop, keelpijn, griepachtige symptomen … Blijf dan thuis. Ga niet naar de dokter. Ga niet naar de apotheek.

Bel uw arts en meld uw symptomen. De arts bepaalt via de telefoon of u thuis kunt herstellen of dat u naar het ziekenhuis moet.

Enkel mensen die geen symptomen van een infectie met het coronavirus vertonen, kunnen naar de apotheek.

Als u ziek bent en u niemand hebt die uw nodige geneesmiddelen kan afhalen, belt u best de apotheker om een oplossing te vinden.

Iedereen moet helpen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Algemene hygiënemaatregelen

  • Was regelmatig uw handen met water en zeep gedurende 40 seconden. 
  • Bedek uw mond en neus bij het hoesten en niezen.
  • Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bv. hoesten en niezen).
  • Gebruik altijd papieren zakdoekjes. Gebruik altijd een nieuwe zakdoek. Gooi die na gebruik weg in een afsluitbare vuilnisbak.
  • Hebt u geen zakdoek bij de hand? Hoest of nies dan in de binnenkant van uw elleboog.
  • Blijf thuis als u ziek bent.

Meer informatie
Advies voor mensen met symptomen van infectie en voor hun gezonde omgeving

www.info-coronavirus.be – 0800 14 689

Laatste update op 24/03/2020