Een werkgroep (Taskforce) moet onmiddellijke oplossingen uitwerken voor schaarste aan beschermingsmiddelen en medische apparatuur op de Belgische markt

Datum: 16/03/2020

In de strijd tegen Covid-19 hebben onze zorgverleners nood aan kwalitatieve beschermingsmiddelen (mondmaskers, handschoenen, schorten …), medische apparatuur en vervangonderdelen (bijv. beademingstoestellen). Dat is belangrijk om hun patiënten in veilige omstandigheden te kunnen behandelen.

Omdat de markt van beschermingsmiddelen en ander medisch materiaal momenteel wereldwijd onder druk staat, besliste de federale regering op initiatief van de eerste minister om een tijdelijke werkgroep op te richten. Die zal met onmiddellijke ingang economische, logistieke en juridische acties opzetten en oplossingen voorstellen om onze zorgverleners te ondersteunen. De taskforce zal ook aan "out of the box"-oplossingen werken omdat de normale procedures via de publieke markt op dit moment vaak te veel tijd in beslag nemen.

De taskforce heeft volgende opdrachten.

 • Inventariseren van problemen en formuleren van dringende bewarende maatregelen met prioriteit op:
  • mondmaskers;
  • persoonlijke beschermingsmiddelen (blouses et beschermingsbrillen);
  • diagnostische tests (non IgG/IgM);
  • handalcoholgels voor zorgverleners.
 • Onderzoeken van pistes om de schaarste op te lossen:
  • onmiddellijk en massaal opkopen/confisqueren van bestaande voorraden van mondmaskers (medisch en industrieel) in groot- en kleinhandel;
  • onmiddellijk verbod op verkoop van mondmaskers zonder medisch voorschrift;
  • massale en doorgedreven exploratie van aankoop maskers uit buitenland (bijv. China);
  • doorgedreven lobbying binnen EU om uitvoerbeperkingen van relevante fabrikanten (bijv. 3M) uit deelstaten op te heffen.
 • Andere onderbouwde alternatieven voorstellen wanneer de onderzochte pistes ontoereikend zijn.

De taskforce is afgelopen weekend in werking getreden onder het co-voorzitterschap van de administrateur-generaal van het FAGG en als sectorvertegenwoordiger, het hoofd Aankoop, UZ Antwerpen en bestaat uit vertegenwoordigers van het FAGG - DG Inspectie, de FOD Volksgezondheid - Logistiek, de FOD Economie - DG Kwaliteit en Veiligheid, de FOD Justitie en de zorgsector, namelijk uit de professionele koepelorganisaties.

Laatste update op 24/03/2020