Flash VIG-news: accidentele inname van keratolytische oplossingen door kinderen

Datum: 28/11/2018

Bij inname van keratolytische oplossingen voor uitwendig gebruik met, onder meer, salicylzuur en collodium, is dringende medische hulp noodzakelijk. Bewaar dergelijke flesjes altijd buiten het bereik van kinderen.

Het FAGG heeft kennis genomen van twee recente gevallen van accidentele inname door kinderen van keratolytische oplossingen voor uitwendig gebruik met, onder meer, salicylzuur en collodium.

In het eerste geval was er sprake van verwarring met vitaminedruppels, die eveneens in een bruin glazen flesje verpakt zitten (D-Cure® druppels voor oraal gebruik). In het tweede geval nam een slaperig kind per ongeluk het product in dat zich op het nachtkastje bevond. In beide gevallen drongen zich een ziekenhuisopname en een specifieke behandeling op, maar gelukkig met een positief herstel.

Collodium is een mengeling van nitrocellulose, ether en ethanol die een waterafstotende coating vormt na verdamping van de oplosmiddelen. De kleefkracht en de occlusieve eigenschappen van deze coating geven salicylzuur voldoende contacttijd om het slijmvlies te beschadigen; deze fysisch-chemische eigenschappen beletten de verdunning en eliminatie van het zuur.

Systemische toxiciteit als gevolg van de absorptie van salicylzuur, ether of andere actieve bestanddelen is onwaarschijnlijk, aangezien de ingenomen hoeveelheden over het algemeen gering zijn (Severe Irritation After Collodion Based Wart Remover Ingestion In Children; Moens J, Mostin M. Belgian Poison Centre, Brussels, Belgium; poster for the EAPCCT International Congress May 2018).

Bij inname van dergelijke producten is dringende medische hulp noodzakelijk.

Voor jonge kinderen kunnen kleine flesjes bijzonder aantrekkelijk lijken.

Apothekers die keratolytische oplossingen of andere irriterende middelen afleveren worden dan ook gevraagd om:

  • eraan te herinneren dat dergelijke oplossingen, net als elk geneesmiddel, altijd buiten het zicht en het bereik van kinderen moeten worden bewaard;
  • ouders te wijzen op de mogelijke risico’s van verwarring tussen verschillende producten die in kleine flesjes worden afgeleverd.

     

Laatste update op 28/11/2018