Flash VIG-news: FINASTERIDE: risico op depressie

Datum: 24/11/2017

Op basis van nieuwe gegevens die door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) werden geanalyseerd, is aangetoond dat de risico’s van stemmingsstoornissen, zelfmoordgedachten en depressie ook mogelijk zijn met de inname van finasteride aan 1 mg/dag.

Finasteride (in België: PROSCAR® en “generieken”) is aangewezen bij benigne prostaathypertrofie aan een dagelijkse dosis van 5 mg/dag. In lage dosis (1 mg/dag) wordt finasteride soms gebruikt bij alopecia androgenetica. In België is er geen enkele specialiteit vergund met deze indicatie voor deze dosering. Dit off-label gebruik (buiten indicatie) blijft wel mogelijk via magistrale bereidingen.

Het risico van depressie wordt al vermeld in de samenvatting van de kenmerken van het product (SKP) en de bijsluiter van specialiteiten op basis van finasteride.

Recente gegevens vullen de kennis over dit risico aan. Het risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) analyseerde onlangs de gegevens over finasteride in een dosering van 1 mg en het risico van depressie. Op basis van meldingen van depressie waarvoor een oorzakelijk verband als mogelijk werd geacht, concludeerde het PRAC dat depressie ook een mogelijke bijwerking is van finasteride bij gebruik in het kader van alopecie. De frequentie ervan is onbekend (07.2017 – BCFI).

De behandeling met finasteride moet worden onderbroken wanneer er een psychiatrisch symptoom optreedt. Het is belangrijk dat patiënten zijn geïnformeerd over deze risico’s, aangezien magistrale bereidingen van finasteride aan 1 mg geen bijsluiter hebben.

Laatste update op 24/11/2017