Flash VIG-news: Hydrochloorthiazide: risico van niet-melanome huid- en lipkanker

Datum: 29/10/2018

Patiënten die met hydrochloorthiazide worden behandeld, worden uitgenodigd hun huid regelmatig te controleren en verdachte huidletsels te melden. Bescherming tegen zonnestralen en UV-stralen is bijzonder belangrijk voor deze patiënten.

Na de recente publicatie van twee Deense farmaco-epidemiologische studies[1],[2] werd op Europees niveau een signaal van huidkanker gerelateerd aan hydrochloorthiazide geïdentificeerd. Het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee of PRAC) van het Europees Geneesmiddelenbureau (European Medicines Agency of EMA) heeft de beschikbare gegevens uit de wetenschappelijke literatuur en de EudraVigilance-farmacovigilantiedatabank onderzocht, net als de toelichtingen die aan de auteurs van de twee recente publicaties waren gevraagd.

Volgens het PRAC zou de fotosensibiliserende werking van hydrochloorthiazide een mogelijk mechanisme kunnen zijn voor niet-melanome huidkanker. Het PRAC oordeelde dat er een biologisch aannemelijk mechanistisch model is dat de verhoogde kans op niet-melanome huidkanker [basaalcelcarcinoom (BCC) en plaveiselcelcarcinoom (PCC)] vastgesteld na een cumulatieve dosisverhoging, kan verklaren.

De bijsluiters en samenvattingen van de kenmerken van het product (SKP’s) van geneesmiddelen op basis van hydrochloorthiazide moeten worden bijgewerkt om dit risico op te nemen en om te wijzen op het belang van de voorlichting van patiënten.

Patiënten moeten preventief advies krijgen. Zo moeten verdachte huidletsels onmiddellijk worden onderzocht, eventueel door middel van histologisch onderzoek van de biopsieën.

Eventueel moet het gebruik van hydrochloorthiazide ook worden heroverwogen bij patiënten die eerder al niet-melanome huidkanker hebben gehad.

Patiënten die hydrochloorthiazide gebruiken, mogen hun behandeling niet staken zonder medisch advies.

Er werd een rechtstreekse mededeling aan de gezondheidszorgbeoefenaars (DHPC, Direct Healthcare Professional Communication) rondgestuurd met meer gedetailleerde informatie over dit risico.

In België wordt hydrochloorthiazide, een thiazidediureticum, in de handel gebracht in talrijke geneesmiddelen, alleen of in combinatie, voor de behandeling van hypertensie, congestief hartfalen en symptomatisch oedeem.

 

[1]   Pottegård A, Hallas J, Olesen M, Svendsen MT, Habel LA, Friedman GD, Friis S (University of Southern Denmark; Odense University Hospital, Odense; Kaiser Permanente Northern California, Oakland, CA, USA; Danish Cancer Society, Copenhagen, Denmark). Hydrochlorothiazide use is strongly associated with risk of lip cancer. J Intern Med 2017; 282: 322–331.

[2]    Sidsel Arnspang Pedersen, David Gaist, Sigrun Alba Johannesdottir Schmidt, Lisbet Rosenkrantz Hölmich, Søren Friis, Anton Pottegård. Hydrochlorothiazide use and risk of nonmelanoma skin cancer: A nationwide case-control study from Denmark, Journal of the American Academy of Dermatology, 2017, ISSN 0190-9622, https://doi.org/10.1016/j.jaad.2017.11.042

Laatste update op 29/10/2018