Gewijzigde wetgeving: drugsprecursoren toegevoegd aan lijst van geregistreerde stoffen

Datum: 05/10/2022

De nieuwe Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1518 van de Europese Commissie voegt twee drugsprecursoren toe aan de lijst van geregistreerde stoffen. De verordening trad in werking op 3 oktober 2022.

Drugsprecursoren zijn stoffen die misbruikt kunnen worden voor de illegale aanmaak van psychotrope stoffen en verdovende middelen. De nieuw toegevoegde stoffen waren beschikbaar via internet en werden steeds vaker gebruikt door criminelen voor de illegale aanmaak van drugs.

De Europese Commissie publiceerde de Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1518 om de bepalingen in Verordening (EG) 273/2004 en Verordening (EG) 111/2005 te wijzigen en een aantal bijkomende drugsprecursoren op te nemen in de lijst van geregistreerde stoffen. Deze nieuwe maatregelen zorgen ervoor dat de bevoegde openbare diensten de handel in deze stoffen beter kunnen opvolgen.

Volgende stoffen werden toegevoegd aan bijlage I van Verordening (EG) 273/2004 en aan de bijlage van Verordening (EG) 111/2005 als precursor van respectievelijk (meth)amfetamine en MDMA (ecstacy):

  • ethyl-α-fenyl-acetoacetaat (EAPA, CAS 5413-05-8);
  • methyl-3-oxo-2-(3,4-ethyleendioxyfenyl)butanoaat (MAMDPA, CAS 1369021-80-6).

De handel, het bezit en het gebruik van deze stoffen is volgens deze verordeningen onderworpen aan toezicht, zowel binnen de Europese Unie (intracommunautair) als bij import en export (op niveau Europese Unie, extracommunautair). Vanaf 3 oktober 2022 moeten marktdeelnemers dus in het bezit zijn van een vergunning wanneer ze werken met de bovengenoemde drugsprecursoren.

Meer informatie
Speciaal gereglementeerde stoffen: precursoren – Historiek wetgeving

Laatste update op 05/10/2022