Griepvaccin: vaccinatie meest kwetsbare groepen voltooid, griepvaccin kan worden afgeleverd aan personen uit de niet-risicogroepen

Datum: 15/01/2021

Op basis van gegevens die het FAGG bij de apothekers verzamelde blijkt dat alle patiënten uit categorie A die dat wensten hun griepvaccin hebben ontvangen. De beperktere voorraad resterende griepvaccins mogen worden afgeleverd aan de rest van de bevolking, bij voorkeur aan personen ouder dan 50 jaar of personen uit essentiële beroepen. Griepvaccinatie blijft aangewezen zolang de grieppiek nog niet bereikt is, wat op dit moment het geval is.

België heeft ongeveer 2,9 miljoen vaccins beschikbaar tegen de seizoensgriep 2020-2021. Dit is méér dan de vorige jaren. Voor de seizoensgriep 2020-2021 heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid de voorkeur gegeven aan een gefaseerde aanpak van de vaccinatie, met absolute prioriteit voor de prioritaire doelgroep categorie A. De doelgroepen zijn bepaald door de Hoge Gezondheidsraad (HGR). Categorie A zijn mensen die het risico lopen op complicaties, zoals mensen in instellingen, mensen met een chronische longziekte, immuunziekten, mensen vanaf 65 jaar, zwangere vrouwen en het personeel uit de gezondheidssector.

Meest kwetsbare personen beschermd
Op basis van de evaluatie van de vaccinatiegraad van de prioritaire risicodoelgroep categorie A en op basis van een bevraging bij de apothekers blijkt dat alle patiënten uit categorie A, die daarom gevraagd hadden, hun griepvaccin hebben ontvangen.

Beperkte resterende voorraad kan worden afgeleverd  
In veel apotheken rest er nog een beperkte voorraad griepvaccins. Deze vaccins mogen onbeperkt worden afgeleverd met voorkeur voor patiënten van categorie B (personen tussen 50 en 65 jaar) en personen uit essentiële beroepen.

Grieppiek nog niet bereikt
Zoals de Hoge Gezondheidsraad aangeeft, blijft het aangewezen om zich te laten vaccinneren zolang de piek in griepincidentie nog niet bereikt is. Na deze piek kan vaccinatie geval per geval overwogen worden in samenspraak met de behandelende huisarts. Griepvaccinatie biedt bescherming binnen een termijn van 10 tot 15 dagen volgend op de injectie. 

Griepvaccinatie en COVID-19-vaccinatie
De Task Force COVID-vaccinatie beveelt aan om 14 dagen tussen een griepvaccinatie en een COVID-19-vaccinatie te laten.

Meer informatie
Advies 9581 - Griepvaccinatie - Winterseizoen 2020-2021 (HGR) 
De risicogroepen die de HGR identificeert in het advies over de vaccinatie tegen de seizoensgebonden griep, seizoen 2020-2021, zijn de volgende:

Categorie A
- Groep 1: personen met een risico  op complicaties

  • alle zwangere vrouwen, ongeacht de fase van de zwangerschap
  • alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstige astma ), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), BMI > 35, aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd)
  • alle personen vanaf 65 jaar
  • personen die in een instelling verblijven
  • kinderen vanaf 6 maanden tot 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan

- Groep 2: personen werkzaam in de gezondheidssector
- Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als

  • de risicopersonen uit groep 1
  • kinderen jonger dan 6 maanden

Categorie B

  • Personen tussen 50 en 65 jaar
Laatste update op 18/01/2021