Het FAGG bestaat tien jaar

Datum: 24/01/2017

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten werd in 2007 opgericht. In 2017 vieren we dus ons tienjarig bestaan.

We kunnen terugblikken op tien jaar FAGG waarbij de nadruk in het begin vooral lag op het uitbouwen van het zelfstandig agentschap tot een performante organisatie met een duidelijke structuur, verantwoordelijkheden en deskundigheid. Nadien schakelde het FAGG naar een hogere versnelling en hebben we verder samen met de academische wereld, de industrie, de gezondheidszorgbeoefenaars, andere nationale en internationale instellingen en onze politieke verantwoordelijken gewerkt naar één doel: de patiënten en burgers voorzien van kwalitatieve, veilige en doeltreffende geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

In de loop van 2017 kunt u van ons verschillende activiteiten verwachten die onze resultaten van de afgelopen tien jaar belichten. Vanzelfsprekend gooien we dan ook een blik naar de toekomst en laten we onze stakeholders en partners aan het woord. In 2017 proberen we u dus nog meer en sneller te informeren van zaken die voor u belangrijk zijn.

Xavier De Cuyper, Administrateur-generaal van het FAGG zal het jubileumjaar openen op 26 januari 2017 met een nieuwjaarsreceptie voor onze stakeholders en FAGG-medewerkers.

Laatste update op 24/01/2017