Het FAGG is klaar voor het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie

Datum: 10/01/2024

Van 1 januari tot 30 juni 2024 is België voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Het voorzitterschap voor volksgezondheid zal in het teken staan van drie grote thema's: zorg, paraatheid en bescherming. Het FAGG zal deze kans grijpen om onze prioriteiten op de Europese agenda te zetten en het Europese gezondheidsbeleid voor de komende jaren mee te helpen bepalen.

Onder de slogan 'Protect, strengthen, prepare’ zal de focus van het Belgisch voorzitterschap onder andere op de bescherming van de volksgezondheid liggen. De COVID-19-crisis heeft aangetoond dat een collectieve en nauwe samenwerking tussen lidstaten zeer belangrijk is, en dat de Europese Unie een cruciale speler is bij het aanpakken van gezondheidscrisissen. Vanuit het FAGG zullen een aantal punten op de agenda worden gezet die essentieel zijn voor het Europese gezondheidsbeleid van de komende jaren. Bovendien is het Belgisch voorzitterschap vastbesloten om de onderhandelingen over de voorgestelde herziening van de Europese geneesmiddelenwetgeving voort te zetten.

Hugues Malonne, administrateur-generaal van het FAGG:
“Voor het FAGG zal het Belgisch voorzitterschap een intense periode zijn. Ik ben heel tevreden dat volksgezondheid een van de zes prioriteiten zal zijn. We zullen onze rol dan ook gebruiken om onze prioriteiten op de agenda te zetten. Zo zal bijvoorbeeld de strijd tegen geneesmiddelentekorten centraal staan, maar ook het belang om onbeantwoorde medische noden te vervullen. Kortom, het FAGG is klaar voor het voorzitterschap en wij zijn vastbesloten om een belangrijke bijdrage te leveren aan de belangrijkste prioriteiten van België, met als doel de Europese gezondheid te versterken.”

De belangrijkste thema’s voor het FAGG tijdens het voorzitterschap zijn:

1. Antimicrobiële resistentie
Ten eerste de strijd tegen antimicrobiële resistentie (AMR), één van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. De Europese Unie moet beter bestand zijn tegen AMR door de implementatie van effectieve maatregelen om het gebruik van antibiotica te optimaliseren. Onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe antibiotica en duurzame toegang tot bestaande antibiotica kunnen dit stimuleren.

2. Crisisbeheer
Ten tweede moet het crisisbeheer binnen de EU worden versterkt om toekomstige gezondheidsbedreigingen efficiënter en sneller te kunnen aanpakken. Dit kunnen we doen door gezondheidszorgstelsels te ondersteunen, doorgedreven innovatie te stimuleren en de geneesmiddelenvoorziening beter te organiseren.

3. Onbeschikbaarheden
Ook de onbeschikbaarheid van geneesmiddelen blijft een groot knelpunt. Het FAGG blijft verder werken aan structurele oplossingen samen met onze werkgroepen van experten. Maar ook de ontwikkeling van gezamenlijke acties op Europees niveau samen met onze internationale partners blijft van belang. Het doel is onder andere om acute tekorten aan te pakken en om de bevoorrading van essentiële geneesmiddelen te versterken.

4. Onvervulde medische behoeften
België is één van de voortrekkers van klinisch onderzoek. De Europese Unie maakt dit mogelijk dankzij financiering en stimulerende wetgeving. Tijdens het voorzitterschap wil het FAGG de focus leggen op onderzoek en innovatie binnen het domein van onvervulde medische behoeften (unmet medical needs) door ze te identificeren en te evalueren, en door prioriteiten te bepalen.

Vergaderingen en evenementen georganiseerd door het FAGG
Tijdens het voorzitterschap zal het FAGG meer dan 20 technische vergaderingen en high-level-evenementen organiseren zoals:

 • Conferentie: Healthcare needs as drivers for healthcare policy and innovation
  Samen met het KCE en het RIZIV organiseren we deze conferentie en die een voortzetting is van het NEED-project van het KCE. Het doel is om een onderzoeks- en innovatie-ecosysteem op te zetten dat zich richt op de meest dringende gezondheidsbehoeften dat zich niet alleen focust op geneesmiddelen.
 • Conferentie: Advancing the 3Rs for regulatory testing of medicines
  Het FAGG organiseert een conferentie over alternatieven voor dierproeven bij het testen van geneesmiddelen voor de farma-industrie, academici, regelgevende instanties (nationaal en Europees), modelontwikkelaars en dierenwelzijnsorganisaties.
 • Vergaderingen in het kader van de werkzaamheden van de HMA, het netwerk van de leidinggevenden van de geneesmiddelenagentschappen of de CAMD het netwerk van bevoegde autoriteiten voor medische hulmiddelen waar onderwerpen van strategisch belang op Europees niveau worden besproken.
 • Het FAGG ondersteunt ook de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie bij de organisatie van de vergaderingen van de groep ‘Farmaceutische Producten en Medische Hulpmiddelen’ en de groep ‘Volksgezondheid’ en bij de voorbereiding van de vergaderingen van de Raadsformatie Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken (EPSCO).
 • Het FAGG zal ook deelnemen aan conferenties die worden georganiseerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zoals de High-level Conference on the Future EU Health Union​ en de High level Conference on Antimicrobial resistance.

De volledige kalender:

Vergadering/evenement Korte beschrijving Datum Locatie
Heads of Medicines Agencies (HMA) 1   Bijeenkomst van de hoofden van geneesmiddelenagentschappen. 24.01.2024 – 25.01.2024 Virtueel
3Rs workshop and conference Workshop en conferentie over 3V-alternatieven voor dierproeven bij het testen van geneesmiddelen. 30.01.2024 – 31.01.2024   Brussel/ Antwerpen
IT Directors Group Forum waarbij IT-directeuren van de nationale geneesmiddelenagentschappen samenkomen.  21.02.2024 – 23.02.2024  Antwerpen
Clinical Trials Coordination Group (CTCG)
 
Deskundigen voor de classificatie, beoordeling en monitoring van klinische proeven samenbrengen.   05.03.2024 – 07.03.2024 Brussel
CEG-CAMD (Competent Authorities for Medical Devices) Opgezet om de samenwerking, communicatie en bewaking van medische hulpmiddelen in heel Europa te verbeteren. 12.03.2024 – 15.03.2024 Gent
Committee for Orphan Medicinal Products (COMP) Comité voor de beoordeling en aanbeveling van geneesmiddelen die de status van weesgeneesmiddel hebben voor geneesmiddelen voor zeldzame ziekten.    26.03.2024 – 28.03.2024 Leuven
European medicines agencies co-operation of legal and legislative issues (EMACOLEX) Juridische ondersteuning van het Europese regelgevende netwerk voor geneesmiddelen. 03.04.2024 – 05.04.2024 Antwerpen
Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised procedures for veterinary medicinal products (CMD-v)
 
Comité dat zich richt op een efficiënte afhandeling van de procedures voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde marktvergunningen voor diergeneesmiddelen.   09.04.2024 – 11.04.2024   Gent
Committee for Veterinary Medicinal Products (CVMP) Comité dat zich richt op een efficiënte afhandeling van de procedures voor gecentraliseerde markttoelating voor diergeneesmiddelen. 09.04.2024 – 11.04.2024   Gent
Conference: Healthcare needs as drivers for healthcare policy and innovation Het doel is om een onderzoeks- en innovatie-ecosysteem op te zetten dat zich richt op de meest dringende gezondheidsbehoeften dat zich niet alleen focust op geneesmiddelen. 17.04.2024 – 18.04.2024 Brussel
Joint meeting NCAPR.HTA-HAG.HMA2 Bijeenkomst van:
 • National Competent Authorities on Pricing and Reimbursement and Public Healthcare Payers
 • Health Technology Assessment Agencies
 • Heads of Agencies Group
 • Heads of Medicines Agencies
18.04.2024 Brussel
Heads of Medicines Agencies (HMA) 2 Bijeenkomst van de hoofden van geneesmiddelenagentschappen. 19.04.2024  Brussel
Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) Comité verantwoordelijk voor het verzamelen en beoordelen van wetenschappelijke gegevens over kruidensubstanties, -preparaten en -combinaties. 23.04.2024 – 25.04.2024 Louvain-la-Neuve
Paediatric Committee (PDCO) Comité verantwoordelijk voor activiteiten op het gebied van geneesmiddelen voor kinderen en de ontwikkeling van dergelijke geneesmiddelen. 15.05.2024 – 17.05.2024  Leuven
Committee for Advanced Therapies (CAT) Comité verantwoordelijk voor het beoordelen van de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van geneesmiddelen voor geavanceerde therapieën. 15.05.2024 – 17.05.2024   Leuven
Working Group of Communications Professionals (WGCP) Werkgroep opgericht om communicatie-expertise te helpen ontwikkelen en goede praktijken te delen. 22.05.2024 – 24.05.2024 Brussel
Pharmacovigilance Risk Assessment Committee
(PRAC)
Comité verantwoordelijk voor het beoordelen van alle aspecten van risicobeheer van geneesmiddelen voor menselijk gebruik.   27.05.2024 – 29.05.2024 Terhulpen
Working Group of Enforcement Officers (WGEO) Werkgroep die bijdraagt aan de bescherming van de gezondheid en het welzijn van mens en dier, het voorkomen en bestrijden van illegale handel en namaakgeneesmiddelen.   28.05.2024 – 31.05.2024  Gent
Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) Wetenschappelijk comité dat verantwoordelijk is voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik en de toelating hiervan. 03.06.2024 – 05.06.2024   Brussel
Scientific Advice Working Party (SAWP) Permanente werkgroep van het CHMP die wetenschappelijk advies en assistentie bij protocollen verleent. 03.06.2024 – 05.06.2024  Brussel
Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Human (CMD-h) Werkgroep die alle vraagstukken onderzoekt met betrekking tot de marktvergunning van geneesmiddelen voor menselijk gebruik in twee of meer lidstaten. 10.06.2024 – 12.06.2024 Gent
Homeopathic Medicinal Products Working Group (HMPWG) Werkgroep die zich bezighoudt met homeopathische geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik. 24.06.2024 – 26.06.2024 Brugge
Working Group of Quality Managers (WGQM) Werkgroep die richtlijnen geeft met betrekking tot kwaliteitsmanagement en benchmarking van best practices. 26.06.2024 – 28.06.2024   Brussel

Meer informatie
Het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU

 

Laatste update op 25/01/2024