Het FAGG speelt een rol in de RIZIV-procedure voor de verlenging van de uitsluiting op de omzetcijferheffing voor weesgeneesmiddelen

Datum: 21/12/2017

Op 19 december 2017 is in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit gepubliceerd dat vergunninghouders van weesgeneesmiddelen bij het RIZIV een verlenging van de uitsluiting op de omzetcijferheffing kan geven. Dit besluit bevat onder meer de voorwaarden en de te volgen procedure tot het verkrijgen van deze verlenging en de daaropvolgende jaarlijkse monitoring. Bij deze procedure verleent het FAGG wetenschappelijk advies aan het RIZIV.

Meer informatie:

 

Laatste update op 21/12/2017