Intrekking geneesmiddelen met fusafungine (Locabiotal)

Datum: 04/05/2016

Als een gevolg van de eerdere aanbeveling van het PRAC (Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking) van het Europese Geneesmiddelenbureau (EMA), en de daaropvolgende bekrachtiging door de CMDh (Coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedures voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik) worden alle vergunningen voor het in de handel brengen van neus- of mondsprays die fusafungine bevatten in de Europese Unie, ingetrokken.

Voor België is enkel de specialiteit Locabiotal op de markt. De vergunninghouder zal alle loten Locabiotal terugroepen. Patiënten die momenteel nog Locabiotal gebruiken moeten hun arts of apotheker contacteren voor een eventuele alternatieve behandeling.

Meer informatie over de Europese procedure vindt u via deze link.

Meer informatie over de terugroeping van de loten vindt u in deze directe mededeling verzonden aan gezondheidszorgbeoefenaars door de vergunninghouder.

Laatste update op 04/05/2016