Is de elektronische bijsluiter even doeltreffend als de papieren versie? Evaluatie pilootproject e-PIL

Datum: 18/07/2019

Vorig jaar startte het pilootproject e-PIL over de elektronische bijsluiter. Ziekenhuisapothekers ontvangen binnenkort een online bevraging om het project te evalueren, een jaar na de start.

In het project e-PIL (electronic Patient Information Leaflet) krijgen bepaalde geneesmiddelen in België en Luxemburg niet langer een papieren bijsluiter. De bijsluiter van die geneesmiddelen vindt u alleen nog op gecontroleerde websites. De geneesmiddelenindustrie startte het pilootproject in 2018 in Belgische en Luxemburgse ziekenhuizen.

Periodieke evaluatie

Pharma.be, de Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie, doet online bevragingen om het pilootproject te evalueren. Een eerste bevraging vond plaats bij de start van het project. Een tweede bevraging komt er nu, een jaar na de start van het project. Ziekenhuisapothekers ontvangen die binnenkort. Een derde bevraging staat gepland twee jaar na de start van het project.

e-PIL: doel van het project

Met het project e-PIL wil de geneesmiddelenindustrie aantonen dat patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars in een ziekenhuisomgeving informeren om geneesmiddelen veilig en doeltreffend te gebruiken niet noodzakelijk via de traditionele papieren bijsluiter moet. Dat zou net zo goed met een elektronische bijsluiter kunnen. U vindt al de bijsluiters van alle in België vergunde geneesmiddelen nu al in pdf-formaat op de website van het FAGG.

 

 

Laatste update op 31/07/2019