Jaarverslag over de donatie van menselijk lichaamsmateriaal: stijging van expliciete toestemming en daling van verzet

Datum: 12/12/2023

In België wordt elke persoon verondersteld na overlijden een potentiële donor te zijn. Sinds 2020 kunnen alle Belgische burgers, naast orgaandonatie, hun wensen kenbaar maken - expliciete toestemming of verzet - voor de donatie van menselijk lichaamsmateriaal (zoals huid, kraakbeen, pezen of hartkleppen) na overlijden; voor transplantatie, productie van geneesmiddelen (innovatieve therapieën) en wetenschappelijk onderzoek.

Het jaarverslag Orgadon 2023 levert kwantitatieve gegevens over de situatie van donatie van menselijk lichaamsmateriaal (MLM) in België sinds 2020. Het bevat informatie over het profiel van (levende en overleden) MLM-donoren, de populatie van overleden effectieve donoren en gegevens over de wilsverklaringen, toestemming of verzet, voor de drie categorieën van MLM-donatie na overlijden. De informatie is verkregen uit alle gegevens die Orgadon, de MLM-instellingen en Statbel hebben verzameld. Dit verslag bevat geen gegevens over orgaandonatie.

Belangrijkste cijfers tussen 2020 en 2022

  • Een lichte stijging van het aantal verklaringen van expliciete toestemming voor transplantatie, productie van geneesmiddelen en onderzoek.
  • Een afname van het aantal verklaringen van verzet tegen transplantatie, productie van geneesmiddelen en onderzoek.
  • Een lichte stijging van het aantal levende donoren in combinatie met een stabiel aantal overleden donoren.
  • Meer dan 8 van de 10 donoren zijn levende donoren.
  • Meer dan 6 van de 10 overleden donoren zijn ouder dan 55 jaar.
  • Het percentage overleden donoren in vergelijking met het aantal overleden personen in België neemt licht toe.

Het verslag biedt een gedetailleerd en analytisch overzicht van de situatie van donaties van menselijk lichaamsmateriaal in België en belicht de waargenomen trends voor de periode 2020 tot 2022.

Lees het volledige verslag.

Registreer uw toestemming of verzet
Naast donatie bij leven hebben alle Belgische burgers de mogelijkheid om hun toestemming voor, of verzet tegen, orgaan- of MLM-donatie na overlijden kenbaar te maken. Dit kan door uw keuze te registreren via de Orgadon-toepassing orgadon.health.fgov.be, of via uw gemeente of huisarts.
 

Laatste update op 12/12/2023