Magistrale en officinale bereidingen : het TMF 3e editie is online

Datum: 26/05/2016

De unieke versie van de derde editie van het Therapeutisch Magistraal Formularium, of TMF, staat vanaf nu online op de website www.tmf-ftm.be.

Het Therapeutisch Magistraal Formularium (TMF) is een officieel referentiewerk dat een aantal algemene hoofdstukken en ongeveer tweehonderd magistrale en officinale formuleringen bevat. Het is opgesteld door de Belgische Farmacopeecommissie, wordt uitgegeven door het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) en is goedgekeurd door een koninklijk besluit.

De eerste twee edities van het TMF zijn verschenen in 2003 en 2010, telkens in een versie voor apothekers en een versie voor artsen, in de vorm van een ringmap, boekje of CD-ROM.

Om het formularium om te vormen tot een gebruiksvriendelijk, dynamisch en interactief hulpmiddel is de derde uitgave van het TMF zojuist gepubliceerd, in één enkele onlineversie.

De Belgische Farmacopeecommissie en het fagg hebben naar aanleiding hiervan een specifieke omzendbrief voor de apothekers en een eigen omzendbrief voor de artsen opgesteld.

Dank zij functies zoals het geavanceerde zoekfuncties of de kruisfilters kan de nieuwe versie van het TMF in één oogopslag worden doorbladerd. Deze uitgave kan volledig in PDF-formaat worden gedownload. Een andere onlineoptie is de nieuwsbrief die toelaat om, na inschrijving, geïnformeerd te blijven over elke verandering in het TMF: de aanpassing van een bestaande formulering, de publicatie van een nieuwe formulering of advies over de bereidingen.

Het TMF vermeldt ook enkele aanbevelingen om laag-gedoseerde bereidingen beter uit te voeren. In toepassing van art. 12 van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers zal de van kracht zijnde versie van het Therapeutisch Magistraal Formularium direct raadpleegbaar moeten zijn in elke apotheek.

De bereidingen in dit referentiewerk werden op de eerste plaats geselecteerd in functie van hun therapeutische eigenschappen. Deze werden daarna gevalideerd op het vlak van de galenische eigenschappen (o.a. formulering) en de analytische aspecten (o.a. analysemethode).

Laatste update op 26/05/2016