Menselijk lichaamsmateriaal: Europees repertorium van weefselinstellingen

Datum: 13/04/2017

Menselijk lichaamsmateriaal: Europees repertorium van weefselinstellingen

Alle weefselinstellingen in Europa, waaronder ook de Belgische, zijn voortaan te vinden via een nieuw repertorium.

Menselijk lichaamsmateriaal kan slechts worden verkregen, getest, bewerkt, gepreserveerd, bewaard of gedistribueerd binnen een instelling voor menselijk lichaamsmateriaal (bank voor menselijk lichaamsmateriaal, intermediaire structuur voor menselijk lichaamsmateriaal of productie-instelling) die hiervoor een erkenning heeft verkregen.

Het Europees repertorium van weefselinstellingen is het register van alle weefselinstellingen die erkend, aangewezen of gemachtigd zijn door of een vergunning hebben gekregen van de bevoegde autoriteit of bevoegde autoriteiten van de lidstaten (Richtlijn EU 2015/565 tot wijziging van Richtlijn 2006/86/EG).

U kunt in dit register bovendien filteren op het soort weefsels en cellen (hartkleppen, huid, eicellen, …), het soort activiteiten (import, distributie, testen, …), de naam van de instelling en de stad of het land.

Meer informatie:

Weefselinstellingen
Europees repertorium

Laatste update op 13/04/2017