Mondiale Week voor een correct gebruik van antibiotica – diergeneeskundige sector

In het kader van de mondiale week voor een correct gebruik van antibiotica, werd het portaal “Antibioticaresistentie” van de website van het Office International des Epizooties vernieuwd.

De OIE (oorspronkelijk ‘Office International des Epizooties’, nu ‘World Organisation for Animal Health’ of ‘Organisation mondiale de la Santé Animale’) heeft zijn web portaal inzake antimicrobiële resistentie volledig vernieuwd waarbij meerdere tools werden ontwikkeld voor de verschillende actoren betrokken bij het gebruik van antibiotica bij dieren: beleidsmakers, dierenartsen, fokkers en eigenaars van gezelschapsdieren.

In het kader van de mondiale week voor een correct gebruik van antibiotica werden artikels, persberichten als video’s gepubliceerd op de website van het OIE en op de sociale media.

 

 

Laatste update op 18/11/2015