Folder over medische hulpmiddelen

Het fagg publiceert een folder "Aflevering van medische hulpmiddelen in een voor het publiek opengestelde apotheek" om de officina-apothekers te ondersteunen bij de dagelijkse aflevering van medische hulpmiddelen en te informeren over het herkennen van een een medisch hulpmiddel, het verifiëren van de conformiteit ervan , het melden van incidenten met medische hulpmiddelen en de reglementering die van toepassing is.

Op basis van artikel 2 van het koninklijk besluit (KB) van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers, is elke apotheker verantwoordelijk voor de conformiteit en de kwaliteit van wat hij aflevert en bereidt, dus ook van medische hulpmiddelen.

De folder « Aflevering van medische hulpmiddelen in een voor het publiek opengestelde apotheek» ondersteunt de apothekers in hun missie.

 

Laatste update op 10/07/2015