Electronische indiening van dossiers met betrekking tot de VHB via CESP: update

Het fagg heeft de lijst van dossiertypes voor het vergunnen voor het in de handel brengen (VHB) waarvoor ze uw indiening graag via «Common European Submission Platform » (CESP) wenst te ontvangen, upgedate.

Het fagg wenst de vergunninghouders voor geneesmiddelen aan te moedigen CESP te gebruiken voor de electronische indiening van hun dossier met betrekking tot geneesmiddelen voor menselijk gebruik, diergeneeskundig gebruik, homeopathische geneesmiddelen en geneesmiddelen op basis van planten.

Dit document geeft de upgedate lijst van “regulatory activities” of dossier types weer, die via CESP ingediend kunnen worden, alsook de praktische informatie gerelateerd aan dergelijke elektronische indiening.

Contact :
AMMPRE : prelicensing@fagg-afmps.be
AMMPOST : posticensing@fagg-afmps.be
VIGILANCE : vig@fagg-afmps.be
VET : pre.authorisation.v@fagg-afmps.bepost.authorisation.v@fagg-afmps.be
HOMEO : homeo@fagg-afmps.be

PHYTO: prelicensing@fagg-afmps.be

R&D: ct.rd@fagg-afmps.be

Laatste update op 07/09/2023