Informatie aan de houders van een Vergunning voor het in de Handel Brengen (VHB) of registratie van geneesmiddelen betreffende de “delegation of power”.

Tijdens de administratieve afsluiting van dossiers voor Vergunningen voor het in de Handel Brengen of voor registratie van een geneesmiddel is het mogelijk, voor houders gevestigd in het buitenland, een volmacht te verlenen aan een Belgische firma ten einde de uitwisseling met het FAGG te vergemakkelijken.
Het document “delegation of powers” werd aangepast en moet vanaf heden worden gebruikt.

De eerste paragraaf van het document « delegation of powers » werd vervolledigd met name om de wettelijke bepalingen met betrekking tot de VHB/ registraties te verduidelijken.

Er werd ook een zin toegevoegd om te benadrukken dat een firma, die wenst een “delegation of powers” te beëindigen, het FAGG hiervan dient op de hoogte te brengen.

Het aangepaste document « Delegation of powers » is beschikbaar op de pagina die betrekking heeft op de VHB/registratie procedures.


Contact
FAGG_closing_file@fagg-afmps.be

Laatste update op 18/01/2013