Inbeslagneming van geneesmiddelen voor Afrika (Oxfam): toelichting

De Douane en hetFAGG willen verdere toelichting geven na het Belga-bericht van zondag 15 november 2009 “La douane a saisi des médicaments génériques à destination de l'Afrique (Oxfam)” waarin Oxfam Solidariteit de in beslagname van generieke geneesmiddelen in vraag stelt.

De Douane bevestigt dat het bij de inbeslagname van 2.200.000 pillen namaakgeneesmiddelen op de luchthaven te Zaventem, daterend van oktober 2008, wel degelijk gaat over namaakgeneesmiddelen. De alertheid van speurders op de luchthaven lag aan de basis van de inbeslagname. Het feit dat bij een routineverificatie geneesmiddelen in bulk werden aangetroffen (in blisters, zonder bijsluiters en verpakkingen), verpakt in jutten zakken trok hun aandacht.

De Douane onderstreept dat het één van haar basisopdrachten is bij te dragen aan de volksgezondheid en dat het stoppen van namaakproducten behoort tot haar kernopdracht.
Zij betreurt dan ook dat zij in dit dossier door Oxfam Solidariteit onterecht in verband wordt gebracht met het tegenhouden van legale generieke geneesmiddelen bestemd voor Afrika, terwijl zij precies door het stoppen van deze vervalste “generieke” producten heeft bijgedragen tot de bescherming van de bevolking in de derde wereld.

In het geval van beslagname van geneesmiddelen is de partner van de Douane het FAGG. Het FAGG is de Belgische autoriteit bevoegd voor de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van geneesmiddelen in ontwikkeling en op de markt. In de strijd tegen de farmaceutische criminaliteit (namaak, vervalsing, illegale handel, fraude, doping, internetfraude) is er binnen het geneesmiddelenagentschap een Speciale Onderzoekseenheid (SOE) opgericht die in deze materie dus rechtstreeks met de Douane samenwerkt.

Het probleem bij namaakgeneesmiddelen is dat er geen garanties inzake kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid zijn omdat deze producten vervalst zijn in relatie met hun identiteit en/of hun oorsprong. In het hoger vermelde persbericht is sprake van “generieke geneesmiddelen”, maar ook generieke geneesmiddelen kunnen nagemaakt zijn.

Naast de controle activiteiten heeft het FAGG ook de taak de patiënt en het publiek te infomeren, zodat geneesmiddelen op een veilige en adequate manier worden gebruikt.

De zorg voor de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van alle geneesmiddelen voor alle patiënten is dé prioriteit voor het FAGG. Bestrijding van farmaceutische criminaliteit o.a. inzake namaakgeneesmiddelen in samenwerking met de Douane is daarom een belangrijke opdracht van het FAGG. De farmaceutische criminaliteit stopt niet aan de Belgische grenzen en vandaar werken wij aan een internationale aanpak met niet alleen garanties voor België maar voor alle landen in de wereld.

Douane
Lieven Muylaert, Communicatiedirecteur
tel.                  0032 2 576 31 36
gsm                 0032 478 65 27 72

FAGG
Bénédicte SIMON, contactpersoon
tel.                  0032 2 524 84 16
e-mail             benedicte.simon@afmps.be
                       
comm@fagg-afmps.be

 

Laatste update op 17/11/2009