Externe klantentevredenheidsenquête

Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) zal binnenkort haar eerste externe klantentevredenheidsenquête lanceren om de kwaliteit van haar diensten en producten te evalueren. De resultaten ervan zullen eind 2013 gecommuniceerd worden, en zullen dienen om de prestaties van de diensten van het fagg te verbeteren.

Dagelijks zijn jullie talrijk om het federaal agentschap van geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) te contacteren en één of andere aanvraag in te dienen.

Als publieke dienst, hebben wij ons geëngageerd om een kwaliteitsservice aan te bieden. In deze optiek, zullen wij binnenkort een eerste externe klantentevredenheidsenquête bij onze partners en klanten lanceren. De bevraging omvat zowel de kwaliteit van onze diensten en geleverde producten als hun noden en verwachtingen.

Deze enquête zal meer specifiek handelen over de inspecties (alle sectoren), de registraties in de brede zin van het woord en de verstrekte informatie aan de professionele gezondheidsbeoefenaars.

De resultaten ervan zullen gecommuniceerd worden in de loop van het laatste semester van 2013. Zij zullen ons toelaten een verbeteringsstrategie op te richten om de prestaties van onze diensten nog effectiever en doeltreffender te maken.

Teneinde neutraliteit en confidentialiteit te garanderen, werd het Directoraat-Generaal Organisatie- en Personeelsontwikkeling van de FOD Personeel en Organisatie gemandateerd om deze tevredenheidsenquête te leiden.

Wij danken reeds alle deelnemers voor de benodigde tijd en voor hun bijdrage aan de verwezenlijking van onze missie tegenover de burgers.

Contact: veronique.detroyer@fagg-afmps.be

Laatste update op 16/09/2013