Tevredenheidsbevraging

Een eerste externe tevredenheidsbevraging werd afgesloten. Het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten maakt zich klaar om een tweede te lanceren.

Het is in dezelfde optiek, om een kwaliteitsdienst aan te bieden, dat wij binnenkort een tweede tevredenheidsbevraging zullen lanceren bij onze partners en klanten.

Deze bevraging richt zich rechtstreeks aan de gezondheidszorgbeoefenaars, en zal betrekking hebben op de geleverde informatie in verband met geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

De resultaten ervan zullen gecommuniceerd worden begin 2014. Deze zullen in onze verbeteringsstrategie worden geïntegreerd om de prestaties van onze diensten nog effectiever en doeltreffender te maken.

Teneinde neutraliteit en confidentialiteit te garanderen, werd de generale directie Ontwikkeling van de Organisatie en het Personeel van het FOD Personeel en Organisatie gemandateerd om deze tevredenheidsbevraging te leiden.

Wij nodigen alle gezondheidsbeoefenaars uit, die aan deze bevraging wensen deel te nemen, om contact op te nemen met onze diensten.

Wij danken alle deelnemers voor hun bijdrage aan de verwezenlijking van onze missie tegenover de burgers.


Contact: Veronique.detroyer@fagg.be

 

 

Laatste update op 27/09/2013