GVK Biosciences, India: Europese aanbeveling tot schorsing

Volgend op de inspectie van GVK Biosciences, India en de vaststelling van inbreuken op het vlak van Goede Klinische Praktijken (GCP), beveelt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) de schorsing van de vergunningen voor het in de handel brengen (VHB) van de betrokken geneesmiddelen aan.

Deze Europese aanbeveling bevestigt de voorzorgsmaatregel van het fagg  van december vorig jaar waarbij de VHB van de vier in België gecommercialiseerde geneesmiddelen werd geschorst.

Het advies van de CHMP wordt nu overgemaakt aan de Europese Commissie voor definitieve beslissing.

Laatste update op 23/01/2015