Corrigerende maatregel: Carestream - Kodak 2100 en Kodak 2200 systemen

Deze informatie is, hoewel toegankelijk voor het brede publiek, vooral bestemd voor gezondheidszorgbeoefenaars.
Het doel is om deze informatie zo wijd mogelijk te verspreiden.

Link FSN

Laatste update op 18/12/2014