“Mineral Miracle Solution” of “MMS”: waarschuwing

Naar aanleiding van vragen uit de pers en waarschuwingen van diverse buitenlandse autoriteiten willen het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de FOD Volksgezondheid, het publiek waarschuwen voor het product “Mineral Miracle Solution” of “MMS” dat via het internet aangeboden wordt als wondermiddel voor diverse ziektebeelden.

MMS is een geconcentreerde oplossing van natriumchloriet die ingenomen wordt na het toevoegen van citroenzuur of citroensap. De combinatie genereert chloordioxide, een krachtig en gevaarlijk ontsmettend middel dat onder andere gebruikt wordt in de behandeling van afvalwater. Afhankelijk van de ingenomen hoeveelheid kan dit product leiden tot o.a. misselijkheid, overgeven, koorts, diarree, dehydratatie en/of wijzigingen in het bloedbeeld. Het product kan ook irriterend zijn voor ogen en huid. In o.a. de Verenigde Staten en Frankrijk zijn er meldingen van patiënten met dergelijke nevenwerkingen.

Het product wordt aangeprezen als een behandeling van o.a. AIDS, hepatitis, malaria, tuberculose, herpes. De Belgische autoriteiten beschikken echter over geen enkel wetenschappelijk bewijs voor deze gezondheidseffecten. Het FAGG, FAVV en FOD Volksgezondheid raden de patiënten dan ook sterk af dit product aan te kopen of verder te gebruiken. Indien u na het gebruik van dit product negatieve reacties ondervond, is het aangeraden uw arts te raadplegen.

De veiligheid van het product is niet gegarandeerd. Vergunde geneesmiddelen op de Belgische markt moeten hun kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid aantonen via een strenge vergunningsprocedure, en zijn dan ook de aangewezen producten om een ziekte mee te behandelen, dit allles op advies van de behandelende arts.

Mineral Miracle Solution is geen vergund geneesmiddel en voldoet niet aan deze strenge kwaliteitsnormen.

Mineral Miracle Solution mag ook niet in de handel gebracht worden als voedingssupplement, het gebruik van natriumchloriet in voedingssupplementen is verboden en de verplichte notificatieprocedure werd niet gevolgd.

Het FAGG wil nogmaals herinneren aan de risico’s van het aankopen van geneesmiddelen via internet buiten het legale circuit en aan de aanbevelingen van de campagne “Geneesmiddelen via internet? Surf niet met uw gezondheid!”, nog steeds toegankelijk via www.geneesmiddelen-via-internet.be.
De rubriek risico’s beschrijft onder meer: “Sommige producten die op het internet worden verkocht, zijn pure kwakzalverij. Deze worden als wondermiddelen voorgesteld, soms zelfs als dé oplossing voor ernstige ziekten hoewel deze in werkelijkheid niet de toegeschreven therapeutische waarde hebben en de patiënten kunnen afhouden van de behandeling die zij echt nodig hebben.”

Contact: comm@fagg-afmps.be 

Laatste update op 13/10/2010