Raadpleging van het publiek over het gebruik van een genetisch gemodificeerd organisme (GGO) in een klinische proef

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu informeren de bevolking over een klinische proef met een gewijzigd geneesmiddel dat een GGO bevat, van de firma Transgène in de strijd tegen longkanker.

De klinische proef bestaat uit een studie van een therapeutisch vaccin. Het doel van deze studie is te bepalen of het therapeutisch vaccin het voordeel van de standaardbehandeling voor longcarcinoom verbetert.

De proef zal in de volgende instellingen plaatsvinden: ZNA Middelheim (Antwerpen), Centre Hospitalier de l’Ardenne (Libramont), C.H.R. de la Citadelle (Luik) et C.H.U. Sart-Tilman (Luik).

De bevolking is betrokken in de evaluatieprocedure van elke aanvraag tot gebruik van genetisch gewijzigde organismen. Daarvoor wordt er een raadpleging van het publiek georganiseerd gedurende 30 dagen (zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten).

Het publiek heeft toegang tot verschillende gegevens uit het kennisgevingdossier B/BE/11/BVW1  voor de raadpleging van het publiek, alsook tot een formulier. Via dit formulier kunt u tot 7 augustus 2011 een commentaar sturen of vragen stellen over dit dossier.

Algemene informatie op: GGO- raadplegingen van het publiek 
 

Contact: ann.eeckhout@fagg.be

Laatste update op 21/01/2013