Raadpleging van het publiek over het gebruik van een genetisch gewijzigd geneesmiddel tegen HIV in een klinische proef

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten informeren u over een klinische proef met een genetisch gewijzigd geneesmiddel (THV01) van de firma Theravectys, bedoeld om het HIV-virus dat AIDS veroorzaakt te bestrijden. De publieke raadpleging over deze proef loopt van 8 mei tot en met 7 juni 2012.

 
THV01 bestaat uit twee vaccins (THV01-1 en THV01-2) voor de bestrijding van het HIV-1 virus (AIDS). Beide producten zijn lentivirale vectoren (gewijzigd HIV virus). Deze klinische proef zal de veiligheid, tolerantie en immuunrespons van het therapeutisch vaccin THV01 nagaan bij patiënten geïnfecteerd met het HIV-1 virus (clade B) en in behandeling met HAART (“highly active antiretroviral therapy”).

De studie zal plaatsvinden in het Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter in Brussel en in het Centre Hospitalier Universitaire van Luik.

Als burger kunt u zich over deze klinische proef uitspreken. Bij elke aanvraag voor het gebruik van een genetisch gewijzigd organisme organiseert de overheid gedurende 30 dagen een publieksraadpleging (zoals vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten). U krijgt hiervoor toegang tot diverse gegevens uit het aanvraagdossier en tot een online formulier om commentaar te geven of vragen te stellen over het dossier.

De publieksraadpleging loopt tot en met 7 juni 2012.

Algemene informatie op: GGO- raadplegingen van het publiek.

 

Laatste update op 10/01/2013