Raadpleging van het publiek over het gebruik van een GGO in een klinische proef

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu informeren de bevolking over een klinische proef met een vaccin, bestaande uit een genetisch gemodificeerd organisme, van de firma Laboratorios Hipra in de strijd tegen pleuropneumonie bij varkens.

De klinische proef bestaat uit een studie van een vaccin tegen pleuropneumonie bij varkens veroorzaakt door Actinobacillus pleuropneumoniae. Het doel van deze studie is de veiligheid en werkzaamheid van het vaccin in het veld te analyseren waarbij varkens van meerdere boerderijen in Vlaanderen met het vaccin worden gevaccineerd.

De bevolking is betrokken in de evaluatieprocedure van elke aanvraag tot gebruik van genetisch gemodificeerde organismen. Daarvoor wordt er een raadpleging van het publiek georganiseerd gedurende 30 dagen (zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten).

Het publiek heeft toegang tot verschillende gegevens uit het kennisgevingdossier
B/BE/11/V3
voor de raadpleging van het publiek, alsook tot een formulier. Via dit formulier kunt u tot  16 februari 2012 een commentaar sturen of vragen stellen over dit dossier.

Algemene informatie op: GGO- raadplegingen van het publiek

 

Contact: caroline.vandroogenbroeck@fagg.be


 

Laatste update op 05/03/2012