Permax: definitieve stopzetting commercialisering

Naar aanleiding van de beslissing van de firma Eli Lilly om de verkoop van het geneesmiddel tegen Parkinson, Permax (pergolide), definitief stop te zetten en de vergunning voor het in de handel brengen (VHB) te schrappen, worden patiënten verzocht contact op te nemen met hun behandelende arts of specialist om hun verdere behandeling te bespreken. Om te kunnen voldoen aan de noden van patiënten voor wie een verandering van behandeling niet mogelijk is, kunnen apothekers een geneesmiddel op basis van pergolide legaal uit het buitenland invoeren.

Na een brand in de fabriek waar Permax (pergolide), tabletten van 0,05 mg, 0,25 mg en 1 mg, wordt geproduceerd, moest de productie ervan worden stopgezet.

Om Parkinson-patiënten, voor wie dit een noodzakelijk geneesmiddel is, de mogelijkheid te bieden om hun medicatie aan te schaffen, werd in juni een afwijking toegestaan aan de firma Eli Lilly waardoor ze partijen geneesmiddelen die bestemd waren voor buitenlandse markten mag invoeren en distribueren in België (zie communiqué van 7 juni 2011).

Aangezien de resterende stock aan ingevoerde geneesmiddelen binnenkort zal zijn uitgeput en de firma beslist heeft om de productie van Permax definitief stop te zetten waardoor het product dus niet langer in de handel zal zijn, worden patiënten behandeld met Permax verzocht om contact op te nemen met hun behandelende arts of specialist om hun verdere behandeling te bespreken.

De firma Eli Lilly heeft tevens de schrapping van de vergunning voor het in de handel brengen (VHB) van het geneesmiddel Permax aangevraagd bij het FAGG. Aangezien er momenteel geen ander geneesmiddel met pergolide vergund is in België, mogen apothekers dit krachtens artikel 105 van het Koninklijk Besluit van 14/12/2006 uit het buitenland invoeren. Hierdoor zullen apothekers kunnen voorzien in de noden van patiënten voor wie geen andere behandeling mogelijk is.

Opmerking: de geneesmiddelen die momenteel worden ingevoerd en gedistribueerd op basis van de bovengenoemde afwijking, zijn nog een aantal weken beschikbaar en mogen tot hun vervaldatum worden gebruikt.

Contact :
info.medicines@fagg-afmps.be

Laatste update op 18/01/2013