Inwerkingtreding van het Koninklijk besluit tot vaststelling van een regeling met betrekking tot individuele medicatievoorbereiding

Individuele medicatievoorbereiding (IMV) houdt in dat de apotheker een of meerdere geneesmiddelen uit hun primaire verpakking haalt en samenbrengt in een enkele gesloten individuele verpakking, bestemd voor toediening aan een welbepaalde patiënt op een welbepaald tijdstip. Het Koninklijk besluit van 24/09/2012 tot vaststelling van een regeling met betrekking tot individuele medicatievoorbereiding is sinds 1 december 2012 van kracht. Een apotheker-titularis die geautomatiseerde individuele medicatievoorbereiding uitvoert of dit wil gaan doen moet daar kennis van geven via het daarvoor voorziene formulier.

Het Koninklijk besluit van 24/19/2012 legt de regels vast voor IMV zoals bedoeld in artikel 12 bis §3 van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen.

Het gaat in het bijzonder om de volgende regels:

De apotheker die geautomatiseerde individuele medicatie voorbereiding uitvoert of wil uitvoeren moet dit schriftelijk meedelen aan het fagg. Ook als de apotheker stopt met geautomatiseerde individuele medicatievoorbereiding moet hij dat laten weten. Het fagg heeft hiervoor een standaardformulier uitgewerkt. Dit formulier kan ofwel direct op de site ingevuld worden en daarna afgedrukt, of eerst afgedrukt en dan met de hand ingevuld. Apothekers die bij het inwerkingtreden van dit Besluit al geautomatiseerde IMV uitvoerden kunnen als startdatum 01/12/2012 opgeven. Het fagg zal een ontvangstbevestiging zenden voor dit formulier.

IMV geschiedt overeenkomstig het toedieningsschema en in het kader van de voortgezette farmaceutische zorg.

Artikel 7 geeft aan welke vermeldingen op elke IMV verpakking moeten voorkomen.

De technische acte rond IMV mag uitbesteed worden voor zover de IMV geautomatiseerd is. De voorwaarden hiervoor staan in artikel 9.

Voor meer informatie : Koninklijk besluit van 24 september 2012.

 

Contact : pharmacy@fagg.be
 

 

Laatste update op 29/01/2013